Pareiškimų ir prašymų rengimas

Pareiškimų ir prašymų rengimas   Ieškinio teisenos bylose paduodami ieškiniai, o ypatingosios teisenos ir kitose bylose – pareiškimai ar prašymai. Pagal ypatingosios teisenos taisykles sprendžiamos tiktai tokios civilinės bylos, kuriose nėra ginčo dėl materialinės teisės. Spręsdami civilines bylas ypatingosios teisenos tvarka, teismai nesprendžia šalių ginčo dėl teisės, o tik patvirtina nagrinėjamas subjektyvines teises. Ypatingosios teisenos tvarka teismas nagrinėja bylas: dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo; dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu ar nežinia kur esančiu; dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu arba…

Procesinių dokumentų parengimas

Apeliacinių, kasacinių skundų baudžiamąjame procese parengimas   Apeliacinis skundas   Apeliacija – suinteresuoto asmens kreipimasis į apeliacinės instancijos teismą su prašymu peržiūrėti neįsiteisėjusį pirmosios instancijos teismo sprendimą (nuosprendį, nutartį) ir jį panaikinti ar pakeisti dėl teismo padarytų faktinių ir teisinių klaidų. Apeliacine tvarka bylos nagrinėjamos tik pagal apeliacinius skundus. Apeliacinis skundas yra skundas, įstatymų nustatyta tvarka paduodamas dėl neįsiteisėjusio nuosprendžio… Pareiškimų ir prašymų rengimas   Ieškinio teisenos bylose paduodami ieškiniai, o ypatingosios teisenos ir kitose bylose – pareiškimai ar prašymai.…

Daugiabučių namų savininkų bendrija

Read more about the article Daugiabučių namų savininkų bendrija
Daugiabučių namų savininkų bendrija

Daugiabučių namų savininkų bendrija (toliau tekste DNSB) – pagal LR DNSB įstatymo 3 str. – tai yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Pasižiūrėkime paprastai. Bendrija – tai juridinis asmuo, kitaip tariant, paprasta organizacija, kuriai LR įstatymai leidžia užsiimti tam tikra veikla. 2001 m liepos 1 d. įsigaliojus naujam LR Civiliniam kodeksui, jo 4.84…