Rejestracja VAT na Litwie

Read more about the article Rejestracja VAT na Litwie
Rejestracja VAT na Litwie

Działalność gospodarcza dla obywatela Polski W oparciu o artykuł 14 ust. 1 Umowy między rządami Republiki Litewskiej i Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania naruszeniom fiskalnym, rezydent państwa zagranicznego (stały mieszkaniec Polski) jest uznawany za posiadającego stałą bazę na Litwie, jeżeli: Mieszkaniec Polski posiada na Litwie niezbędne do realizacji jego działalności stałe miejsce działalności, z którego może regularnie korzystać prowadząc swoją działalność, lub W ramach prowadzenia takiej działalności, w okresie 12 miesięcy ciągle lub z przerwami przebywa na…