Prowadzenie księgowości dla firm na Litwie

Read more about the article Prowadzenie księgowości dla firm na Litwie
Prowadzenie księgowości dla firm na Litwie

Prowadzenie księgowości dla firm na Litwie. Świadczymy usługi prowadzenie księgowości dla firm na Litwie. Usługi z zakresu ksįęgowości (prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstwa, przygotowanie sprawozdań i t.p.). Zajmujemy się kompleksową obsługą księgową na Litwie. Świadczymy usługi zarowno dla firm Litewskichi jak i dla innych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na Litwie. Świadczymy różne usługi audytorskie (prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie rejestrów VAT na Litwie, wypełnienie deklaracji podatkowych na terytorjum Republiki Litewskiej, sporządzanie miesięcznego raportu i rocznego sprawozdania finansowego).

Zwolnienie od kar i odsetek za zwłokę na Litwie

Na Litwie zwolnienie z obowiązku zapłaty grzywny i odsetek za zwłokę reguluje Ustawa o administrowaniu podatków ( art. 100 i art. 141 ). Podatnik może być zwolniony od obowiązku zapłaty wyznaczonej grzywny i odsetków za zwłokę w następujących przypadkach: - na prośbę podatnika lub z inicjatywy administratora podatkowego (Litewskiego Urzędu Skarbowego) w trakcie postępowania podatkowego od obowiązku zapłaty wyznaczonej grzywny i odsetków za zwłokę (w przypadku, gdy nie ma prośby podatnika) może zwolnić instytucja rozpatrująca spór podatkowy. Podatnik jest zwolniony…

Ewidencja księgowa

Działalność spółki od momentu jej założenia zależy od dwóch ściśle powiązanych ze sobą dziedzin – prawa i rachunkowości. Dlatego bardzo ważne jest, aby działania w zakresie tych dziedzin były prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. UAB „Teisės garantas” świadczy wszystkie usługi z zakresu prawa i prowadzenia rachunkowości spółki. Możemy zostać Państwa partnerem, któremu można powierzyć sprawy firmy, gotowym do pomocy przez udzielenie swojej wiedzy i świadczenie usług w każdej sytuacji. Ponieważ nasza spółka już nie pierwszy rok specjalizuje się w tych dziedzinach…