Prywatny detektyw – osoba, której osoby prywatne lub przedsiębiorstwa zlecają przeprowadzenie niezależnego badania. Jego zadaniem jest na zlecenie klienta badanie wydarzeń związanych z wyrządzeniem szkody, szantażem, niewiernością małżeńską (zdradą małżeńską) itp.

Świadczymy usługi detektywistyczne na Litwie, zbieramy (dostarczamy) informacje. Pomagamy ludziom w rozwiązaniu różnorodnych kwestii, analizujemy sytuacje, udzielamy konsultacji w kwestiach dotyczących działalności detektywistycznej. W swojej działalności wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i wiarygodne źródła informacji, zapewniamy pełną dyskrecję. Świadczymy usługi detektywistyczne w oparciu o przepisy prawa, szanujemy życie prywatne człowieka.

Świadczymy następujące usługi detektywistyczne na Litwie:

 

 1. Poszukujemy osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości (ustalamy miejsce zamieszkania itp.);
 2. Ustalamy fakty zdrady małżeńskiej i oszustwa (prowadzimy badania związane z wyjaśnieniem faktów zdrady małżeńskiej, zbieramy i dostarczamy informacje dotyczące przyszłego małżonka);
 3. Poszukujemy utraconego majątku osób;
 4. Zbieramy i udzielamy informacji o osobach fizycznych (dane dotyczące miejsca zamieszkania, skład rodziny, miejsce pracy itd.);
 5. Udzielamy rodzicom informacji na temat środowiska ich dziecka (miejsca, które odwiedza, koledzy, znajomi; obserwujemy, czym się zajmuje w czasie wolnym);
 6. Udzielamy informacji o osobie prawnej (nazwa, adres siedziby, założyciele, pracownicy, kierownictwo, rodzaje działalności oraz inne informacje);
 7. Ocena wiarygodności partnerów biznesowych;
 8. Sprawdzenie personelu (np. sprawdzenie wiarygodności i uczciwości pracowników);
 9. Zbieranie informacji do spraw administracyjnych, cywilnych, karnych (poszukiwanie świadków, przygotowanie dokumentów prawniczych itp.);
 10. Udzielamy informacji o majątku ruchomym i nieruchomym (np. dane dotyczące samochodu: dane właściciela, numery identyfikacyjne; informacje o nieruchomościach: sprawdzamy dane dotyczące właścicieli, mieszkania, domu prywatnego, domku ogródkowego, willi);
 11. Świadczymy inne usługi detektywistyczne na Litwie.