Spółka “Teisės garantas” jest międzynarodową grupą zrzeszającą prawników o wysokich kwalifikacjach. Spółka została założona w 2009 r. Naszą misją jest operatywne świadczenie osobom prawnym i fizycznym usług wysokiej jakości w dziedzinie prawa, zapewnienie wszechstronnej pomocy.

Długotrwałe i ścisłe stosunki partnerskie z firmami prawniczymi w wielu krajach są pomocne w obsłudze naszych klientów nie tylko na Litwie, lecz również w Polsce, Rosji, Ukrainie, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii oraz w innych państwach UE. Wieloletnie doświadczenie pracy w wielu krajach oraz wymiana doświadczeń pozwala nam zdobywać cenne doswiadczenie, dzięki któremu możemy spełnić oczekiwania naszych klientów i swiadczyć tylko jakościowe i skuteczne usługi prawnicze.

Właśnie ogromne doświadczenie jest głównym atutem naszej firmy – doświadczenie nabyte w rozwiązywaniu najtrudniejszych przypadków i sytuacji, w ścisłej współpracy nie tylko z klientami i partnerami, ale także z ambasadami innych krajów i uznanymi ekspertami z zakresu prawa.

Zaufanie Klientów i partnerów jest najlepszą oceną naszej pracy. W swojej działalności zawsze kierujemy się zasadami etyki zawodowej, zachowujemy całkowitą poufność i lojalność wobec swoich klientów.

Usługi:

 Dla osób fizycznych

Spółka “Teisės garantas” – to zespół doświadczonych prawników, który świadczy wszelkie usługi prawne. Sytuacja każdego człowieka jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Od jego decyzji, tego czy innego kroku, działań, czy braku działań zależy zarówno jego własna przyszłość jak i przyszłość innych osób, a nawet nie tylko przyszłość, lecz również los, dobrobyt materialny i wiele innych spraw życiowo ważnych dla klienta oraz jego najbliższych. Dlatego poświęcamy sporo uwagi każdemu klientowi i jego sytuacji, dokładamy wszelkich możliwych starań, stosujemy naszą wiedzę, bogate doświadczenie w obronie interesów naszych klientów. Pozwala to lepiej zrozumieć i przeanalizować Państwa sytuację oraz szybko i skutecznie reagować na powstające problemy czy pytania.

Zawsze pomożemy Państwu znaleźć optymalne rozwiązanie problemu w każdej sytuacji dotyczącej prawa cywilnego, spadkowego, prawa własności intelektualnej, ubezpieczenia, prawa międzynarodowego, prywatnego, prawa pracy, kryminalnego, administracyjnego oraz innych dziedzin.

Wszelkie zawodowe informacje prawne zostaną Państwu przekazane w dowolnej postaci – ustnie podczas spotkania czy też telefonicznie, drogą elektroniczną lub na piśmie. Spółka „Teisės garantas” pomoże Państwu znaleźć wyjście z każdej sytuacji prawnej.

Usługi prawne dla biznesu

Większość świadczonych przez nas usług dotyczy sektora biznesu: świadczymy wszelką pomoc bez wyjątków: od idei do realizacji:

  • Zakładanie firm
  • Całkowita obsługa firm
  • Opracowanie biznes planu
  • Prowadzenie rachunkowości
  • Usługi prawne
  • Usługi bankowe

Reprezentowanie klienta przed wszystkimi instytucjami i organizacjami oraz inne.

Posiadamy doświadczenie w rozwiązywaniu spraw dotyczących umów w zakresie handlu ropą naftową, kwestii w zakresie energetyki – strategicznie ważnych dla Litwy oraz handlu hurtowego preparatami medycznymi, reprezentowaniu interesów klienta w relacjach z dużymi sieciami handlowymi, zwrotu wkładów bankowych klientów w przypadku upadłości banków i in.

Od momentu założenia spółki świadczymy usługi prawne i inego rodzaju pomoc zawodową litewskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym, które dopiero rozpoczynają lub już prowadzą działalność gospodarczą. Przy zakładaniu firm dostosowujemy najbardziej skuteczne rozwiązania prawne dla ich działalności i rozwoju  biznesu, pomagamy w pełni wykorzystać możliwości, które dają przepisy prawne, zaś w przypadku, gdy powstają pytania w zakresie prawa, zawsze udzielamy pomocy nie tylko w postaci rady, lecz i konkretnych działań.

Świadczymy usługi prawne zarówno firmom litewskim, jak i korporacjom międzynarodowym, współpracujemy i konsultujemy ambasady innych państw, zagranicznych prawników i różnorodne podmioty prawne. Mamy doświadczenie w zakresie współpracy ze strukturami biznesowymi na różnym poziomie i w różnych sektorach.

Dla nas nie jest istotne, czy jesteście właścicielami dużego przedsiebiorstwa, czy małej firmy – każdy klient jest dla nas jednakowo ważny, a jego problemy rozwiązujemy z jednakowym wysiłkiem i staraniem. Nasz zespół potrafi odnaleźć należyte rozwiązania prawne, by ułatwić Państwa działalność i współpracę z kontrahentami i zminimalizować Państwa wysiłek. Możemy zapewnić wykwalifikowaną pomoc prawną w rozwiązaniu dowolnych spraw w zakresie prawa bizenesowego.

Dla osób prawnych

W oparciu o nasze doświadczenie jesteśmy przekonani, że założenie działalności gospodarczej jest bardzo ważnym, skomplikowanym i odpowiedzialnym krokiem i nie ma tu miejsca na błędy, ponieważ może to wpłynąć na dalszą działalność i rozwój biznesu.

Świadczymy pełny zakres profesjonalnych usług w zakładaniu działalności gospodarczej, podmiotu prawnego i okazujemy wszelką pomoc niezbedną do dalszej działalności i rozwoju biznesu. Po założeniu świadczymy profesjonalne usługi dotyczące rozwoju biznesu – współpraca z organizacjami, przedstawicielstwami handlowymi, ambasadami innych państw, bankami, partnerami zagranicznymi. Dostarczymy Państwa bizesowi pakiet cennych porad pomocnych w osiagnięciu sukcesu.

Wyegzekwowanie długów

Wyegzekwowanie długów jest procesem niezwykle skomplikowanym. Zgodnie z naszym doświadczeniem możemy twierdzić, iż im większy dług, tym bardziej skomplikowany jest proces jego wyegzekwowania. Dlatego, by osiągnąć zamierzony sukces w tej dziedzinie należy dobrze rozumieć metody i zasady jej funkcjonowania. Przekazując wyegzekwowanie długów specjalistom, Państwo niewątpliwie zaoszczędzą czas, energię i najważniejsze – unikną dodatkowych kosztów i negatywnych emocji.

Powierzając proces wyegzekwowania długów osobie trzeciej Państwo będą mogli więcej uwagi poświęcić swojej podstawowej działalności i zachowają lepsze relacje z klientami. Spółka «Teisės garantas» posiada wypracowany plan działań i instrumentów, które pozwolą przeciwdziałać pojawieniu się dłużników u Państwa firmy i zapewnią przestrzeganie terminów rozliczania się.

Spółka «Teisės garantas» posiada niezbędne doświadczenie w szybkim i skutecznym wyegzekwowaniu zaległych należności. Doświadczeni pracownicy naszej spółki wiedzą, jakie działania prawne i środki należy użyć w celu wyegzekwowania długów w trybie postępowania przedsądowego i sądowego. Nasze doświadczenie i profesjonalizm będzie pomocne w odnalezieniu dłużnika i jego majątku. Dokonamy analizy sytuacji finansowej dłużnika, przedstawimy pretensje lub dokumenty procesowe sądowi i będziemy reprezentować interesy Państwa przed sądem.