UAB „Teisės garantas“ – tarptautinė kvalifikuotų teisininkų grupė, savo veiklą pradėjusi 2009 m. Mūsų tikslas – efektyviai ir operatyviai teikti profesionalias teisines paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims bei užtikrinti jiems įvairiapusę pagalbą. Ilgą laiką glaudžiai bendradarbiaujame su savo partneriais, todėl UAB „Teisės garantas“ aptarnauja savo klientus ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Didžiojoje Britanijoje, Šveicarijoje bei kitose ES šalyse. Darbas kitose šalyse ir gerosios patirties mainai, leido mums sukaupti dar daugiau neįkainojamos patirties, todėl siekiame užtikrinti teisėtų lūkesčių apsaugą ir savo klientams suteikti tik kokybiškas bei naudingas teisines paslaugas.

Didžiausias mūsų įmonės pranašumas, turtas ir pasididžiavimas – didelių pastangų dėka sukaupta patirtis, kuri  paremta atidirbtais praktiniais įgūdžiais, įgytais glaudžiai bendradarbiaujant ne tik su klientais, bet ir užsienio šalių ambasadomis, autoritetingais teisės ekspertais , sprendžiant net pačias sudėtingiausias bylas bei situacijas.

Klientų ir partnerių pasitikėjimas mūsų darbu – geriausias įvertinimas. Savo veikloje visada vadovaujamės tik aukščiausiais etikos ir visiško konfidencialumu principais, profesionalumu bei lojalumu savo klientams.

 

Paslaugos Fiziniams asmenims

 

UAB „Teisės garantas“- tai patyrusi ir kvalifikuota teisininkų komanda, kuri suteiks  reikalingas Jums teisines paslaugas. Kiekvieno žmogaus situacija yra individuali ir išskirtinė, o nuo Jo veiksmų,  sprendimo žengti vieną ar kitą žingsnį, veikimo ar neveikimo,  gali priklausyti  kitų žmonių ateitis. O kartais ne tik ateitis, bet ir klientų ir jų artimųjų likimas, materialinė gerovė ir kiti labai svarbūs gyvenimiški dalykai,  todėl kiekvienam savo klientui ir jo situacijos nagrinėjimui sutelkiame visą dėmesį ir dedame visas pastangas bei pritaikome turimas žinias, kad padėtume apsaugoti kliento interesus – išvengti nuostolių ir problemų ateityje. Tai leidžia mums geriau suprasti ir išanalizuoti jūsų situaciją, o į iškilusias problemas ar klausimus reaguoti greitai, iniciatyviai ir inovatyviai.

Visais atvejais padėsime rasti optimalų jūsų problemos sprendimo būdą visose civilinės, šeimos, paveldėjimo, intelektinės nuosavybės, draudimo, tarptautinės, privatinės, darbo, baudžiamosios, administracinės ir kitų teisės šakų situacijose. Be to, kvalifikuotą teisinę informaciją teikiame jums patogiausiu būdu – susitikimo metu, elektroniniu paštu ar telefonu. Su UAB „Teisės garantu“ rasite išeitį iš bet kurios teisinės situacijos.

Teisės paslaugos verslui

Daugiausiai paslaugų atlikome ir atliekame verslo sektoriuje, kur, be išimties, teikiame visas paslaugas reikalingas verslui, pradedant nuo idėjos išvystymo iki jos realizavimo – įsteigiant įmones ir vykdant visapusišką jų  aptarnavimą  (teisinis aptarnavimas,  verslo planai,  buhalterinės apskaitos, bankininkystės paslaugos) ir baigiant jų interesų atstovavimu visose įstaigose ir organizacijose bei kita. Turime neįkainojamos  sėkmingos  patirties, sprendžiant įvairius reikalus verslo srityse – naftos prekybos sandoriuose, Lietuvai strategiškai svarbius klausimus energetikos srityje, didmeninėje prekyboje medicininiais preparatais, atstovavimą klientams santykiuose su didžiausiais prekybos tinklais, taip pat grąžinant klientams indėlius iš bankrutavusių bankų ir kita.

Nuo pat savo veiklos pradžios teikiame teisines paslaugas bei kitokią įvairiapusišką ir būtiną profesionalią pagalbą Lietuvos ir užsienio subjektams, pradedantiems vykdyti ar jau vykdantiems ūkinę veiklą. Steigiant įmones, parenkame jų veiklai ir sėkmingos veiklos vystymui palankiausius teisinius sprendimus, padedame išnaudoti visas įstatymų suteiktas veiklos galimybes, o, iškilus teisiniams klausimams, visada jums ne tik patarsime, bet ir padėsime konkrečiais veiksmais.

Nuolatos teikiame teisines paslaugas  Lietuvos įmonėms bei tarptautinėms korporacijoms, bendradarbiaujame ir teisės klausimais konsultuojame užsienio šalių ambasadas, teisininkus ir įvairaus profilio juridinius asmenius. Turime darbo patirties su įvairaus dydžio ir skirtingų sektorių įmonėmis.

Mums nesvarbu: valdote milžinišką korporaciją ar nedidelę įmonę – kiekvienas klientas mums yra vienodai svarbus, o jo problemos sprendžiamos su dideliu kruopštumu ir atsidavimu. Mūsų komanda žino, kokie teisiniai sprendimai gali palengvinti jūsų vykdomą veiklą, bendradarbiavimą su kontrahentais ar optimizuoti jūsų išlaidas.  Mes galime užtikrinti kvalifikuotą teisinę pagalbą visais verslo teisės klausimais.

Juridinių asmenų steigimas

Atsižvelgiant į mūsų darbo patirtį, esame įsitikinę, kad Juridinio asmens steigimas yra labai svarbus, sudėtingas ir atsakingas žingsnis, kuriame neleistina daryti klaidų, nes tai gali atsiliepti tolimesnei verslo plėtrai ir veiklai.

Mes teikiame visas profesionalias juridinių asmenų steigimo paslaugas ir teikiame  kitas paslaugas, būtinas tolimesniam įmonės veiklos vykdymui bei verslo plėtrai. Po verslo įsteigimo, teikiame profesionalias paslaugas jau pačiam verslui– bendradarbiaudami su įvairiomis organizacijomis, užsienio ambasadų prekybos atstovybėmis, bankais ir užsienio partneriais, aprūpiname Jūsų verslą vertingų patarimų ir veiksmų paketu dėl  tolimesnio įmonės veiklos sėkmingumo.

Skolų išieškojimas

Skolų išieškojimas yra ypatingai sudėtingas procesas. Remiantis patirtimi, galima teigti, kad, kuo skola didesnė, tuo daugiau pastangų reikia įdėti, kad ją išieškoti – atgauti.  Todėl, norint pasiekti pageidaujamą rezultatą šioje sferoje, būtina gerai išmanyti jos metodus ir darbo principus.  Patikėję skolų išieškojimą kvalifikuotiems specialistams, neabejotinai sutaupysite laiko, energijos ir, svarbiausia,  būsite apsaugoti nuo nereikalingų papildomų išlaidų ir neigiamų emocijų.

Patikėję skolų išieškojimo procesą trečiajai šaliai, Jūs galėsite daugiau laiko skirti savo vykdomai veiklai bei išlaikysite gerus santykius su klientais. UAB „Teisės garantas“ turi veiksmų ir priemonių planą, leidžiantį užkirsti kelią jūsų skolininkų sąrašo formavimuisi ir užtikrinantį kreditorinius mokėjimus jums reikalingu laiku.

UAB ,, Teisės garantas‘‘ turi reikalingą patirtį , kurios dėka greitai ir efektyviai galima atgauti vėluojančias skolas. Patyrę komandos profesionalai žino, kokie teisiniai veiksmai ir priemonės yra reikalingi skolai atgauti ir moka efektyviai dirbti, išieškant skolas ikiteismine ir teismo proceso tvarka. Dėka mūsų profesionalumo ir patirties,  padėsime Jums surasti skolininką ir jo turtą, atliksime skolininko finansinės padėties analizę, pateiksime pretenzijas arba procesinius dokumentus teismui bei atstovausime jūsų interesus teismuose.

Misija

Mūsų teikiamų paslaugų idėja grįsta teisiškai išprususios visuomenės vertybių gynimu ir teisių įgyvendinimu. Tikime, kad savo veikla prisidedame prie šių teisinių vertybių formavimo, gebame klientui, nesvarbu ar jis fizinis, ar juridinis asmuo, padėti suformuluoti jo poreikius bei kryptingai padėti juos įgyvendinti. Bendromis savo komandos narių jėgomis siekiame išlaikyti aukštą savo reputaciją, ginti savo, kaip kvalifikuotų profesionalų, vardą bei išlikti pažangiu, patikimu ir klientų bei visuomenės lūkesčius pateisinančiu partneriu, sugebančiu teikti kokybiškas teisines paslaugas.

Vizija

Mūsų vizija ir siekiai – brandinti teisės pagrindais paremtus juridinių ir fizinių asmenų santykius. Megzdami tvirtą partnerystę bei abipusiai naudingą ryšį su savo klientais ir užsakovais, diegiame idėjas, kuriomis patys tikime – tai sąžiningumas, nuolatinis ir nepertraukiamas tobulėjimas, bei aukščiausių bendradarbiavimo standartų propagavimas. Siekiame suformuoti verslui saugią, ir teisiškai išvystytą terpę, kurioje verslo atstovai remtųsi teisinės visuomenės pagrindais.

Vertybės

Vadovaujamės tokiomis vertybėmis, kurios užtikrina gerovę ne tik mūsų klientams ir partneriams, bet ir darbuotojams:

  • Atsakingumas bei sąžiningumas

Be atsakingai ir sąžiningai vykdomų įsipareigojimų nebūtume vienais iš savo šakos lyderių. Tik šių bruožų dėka klientai ir partneriai viliasi užmegzti tvirtą partnerystę ir tęsti bendradarbiavimą.

  • Profesionalumas

Sukaupta patirtis, gebėjimas prisitaikyti prie kliento poreikių, kultūringas bei etiškas bendravimas, greitas reagavimas į vykstančius pokyčius ir, žinoma, aukščiausi teikiamų paslaugų standartai – tai kriterijai, nusakantys, kaip mes suprantame profesionalią teisinę pagalbą.

  • Inovatyvumas ir tobulėjimas

Nuolatinis žinių ir naujovių įsisavinimas, kvalifikacijos kėlimas, klientų poreikių analizė ir siekis kurti teisines vertybes yra kertiniai mūsų komandos bruožai, lemiantys dinamišką ir kryptingą mūsų profesionalumo augimą.

Karjera

Teisinių paslaugų asociacijos „Teisės garantas“ darbo patirtis, specialistų sukauptos žinios yra sėkmingo darbo rezultatas, o kiekvieno komandos nario įnašas yra neatsiejama sėkmės dalis. Partnerystę su bendradarbiais grindžiame pagarba, pasitikėjimu, lojalumu bei sąžiningumu. Nuolat ieškome kvalifikuotų, patyrusių teisės specialistų ir geriausių teisės studentų, kurie vertina nuolatinį mokymąsi, komandinį darbą ir naujoves. Taip pat suteikiame galimybę studentams atlikti praktiką pas mus.

Apibendrinant

Taigi, jei tave žavi  dinamiška profesinė aplinka, nuolatos sieki tobulėti ir tau nesvetimos mūsų vertybės bei tikslai, kviečiame prisijungti prie mūsų komandos.

Sertifikatai

Kodėl turiu rinktis UAB „Teisės garantas“ paslaugas?

Įvardinsime Jums priežastis, kodėl siūlome rinktis būtent mūsų teikiamas paslaugas:

  1. Rinkoje mes jau esame daugiau negu 8 metai.
  2. Tarp mūsų klientų yra žinomos ir gerai vertinamos įmonės.
  3. Pasirašius teisinių paslaugų sutartį, paslaugų gavėją aptarnaus konkretus teisininkas – profesionalas kuris užtikrins aukščiausią paslaugų kokybę, gerą aptarnavimą ir laiku suteiktas teisines paslaugas.
  4. Bendradarbiaujame su užsienio šalių teisininkais, advokatais, teisiniu paslaugų įmonėmis, ambasadomis, kitomis įmonėmis ir organizacijomis bei bankais, o mūsų užsienio partneriai yra aukščiausios kvalifikacijos specialistai.
  5. Mūsų įmonei suteiktas įvertinimas „Stipriausi Lietuvoje 2015“ kuris patvirtina, kad įmonė yra patikima, laiku vykdo visus įsipareigojimus.
  6. Tam, kad atskirti musų teikiamas paslaugas nuo kitų, esame įregistravę savo prekės ženklą.