Užsieniečių įdarbinimas (leidimas dirbti)

Užsieniečių įdarbinimas Užsieniečiai (trečiųjų šalių piliečiai), kurie nori dirbti Lietuvoje, visų pirma turi gauti leidimą dirbti. t.y asmenys yra įpareigojami gauti gauti leidimus, kurie suteikia jiems tokią teisę (pabrėžtina Lietuvos Respublikos įstatymuose yra numatyta ir išimčių, kai tokio leidimo gauti nereikalaujama). Lietuvoje leidimus dirbti išduoda Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Mūsų teisinių paslaugų įmonė turi ilgametę patirtį užsieniečių įdarbinimo procese. Esame įdarbinę įvairių valstybių piliečius tame tarpe ir egzotinių – tolimųjų valstybių. Darbo birža įvertinusi tiek…

Vizos gavimas

Vizos gavimas užsieniečiui UAB „Teisės garantas“ teikia teisinę pagalbą nacionalinės vizos ir šengeno vizos gavimo klausimais. Užsienietis, norintis gauti vieną iš minėtų vizų turi pateikti daug dokumentų, todėl mūsų teisininkai suteiks visą reikiamą informaciją, pakonsultuos ir parengs visus būtinus dokumentus, o esant pageidavimui, gali atstovauti kliento interesus ir visose  institucijoje (pvz: Migracijos Departamente).

Leidimas laikinai gyventi

Leidimas laikinai gyventi užsieniečiui Užsieniečiui suteiktas leidimas laikinai gyventi Lietuvos respublikoje yra dokumentas, kuris suteikia teisę gyventi Lietuvos respublikoje leidime nurodytą laikotarpį. Asmuo kuriam toks leidimas yra suteiktas, gali laisvai, savo nuožiūra pasirinkti gyvenamąją vietą arba vėliau ją keisti. Mūsų teisininkai pasirūpins: kad visi reikalingi dokumentai būtų paruošti ir atitiktų visus įstatymų reikalavimus. Taip pat užtikrinsime, jog visos procedūros būtų organizuojamos ir vykdomos laiku, o Jūs būtumėte informuoti tinkamai. Esant prašymui, galime atstovauti klientą Lietuvos Respublikos Migracijos Departamente.

Prieglobsčio teisė

Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje yra nurodyta, jog kiekvienas asmuo turi teisę į prieglobstį (18 straipsnis). Prieglobstis Lietuvoje. Asmeniui pagal Lietuvos Respublikos numatytus teisės aktus gali būti suteikta – papildoma apsauga arba pabėgėlio statusas. Kas yra pabėgėlis? Remiantis LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMU „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ (toliau- UTPĮ), Pabėgėlis – užsienietis, kuriam šio Įstatymo nustatyta tvarka suteiktas pabėgėlio Lietuvos Respublikoje statusas. Remiantis Teismų praktika, yra ne karta atkreiptas dėmesys, kad pagal UTPĮ 86 str. 1 d. pabėgėlio statusas suteikiamas tik tiems…