Advokato paslaugos – kada reikalingos?

Advokato Paslaugos - kada reikalingos? Norėdami būti savo srities profesionalais, advokatai paprastai savo kvalifikaciją kelia konkrečioje teisės srityje. Ieškodami optimaliausio teisinio sprendimo ir norėdami savo problemai spręsti racionaliai galite kreipkitis į mus. Mes patarsime ar reikalingi specializuoti advokatai kurie per ilgametę patirtį turi sukaupę daugelį specifinių žinių, reikalingų siekiant profesionaliai išspręsti Jums aktualius teisinius klausimus ar problemą galima išspęsti savarankiškai. Mūsų specialistų komanda dirba efektyviai ir randa racionalią išeitį visose teisinėse situacijose. Fizinio ir Juridinio Asmens Atstovavimas Ir Interesų Gynimas…

Fizinio ir Juridinio Asmens Atstovavimas Ir Interesų Gynimas

Asmenys turi teisę sudaryti sandorius per atstovus, išskyrus tuos sandorius, kurie dėl savo pobūdžio gali būti asmenų sudaromi tiktai asmeniškai, ir kitokius įstatymų nurodytus sandorius. Atstovavimas - tai civilinis teisinis santykis, kai už civilinių teisinių santykių subjektus sandorius sudaro ir kitus juridinę reikšmę turinčius veiksmus atlieka kiti asmenys. Civilinių teisinių santykių dalyviai dažnai sudarinėja įvairius sandorius ir atlieka teisinius veiksmus ne patys asmeniškai, bet per kitus asmenis – atstovus. Taip elgiamasi tada, kai asmuo asmeniškai to negali padaryti dėl įvairių…