Prieglobsčio teisė

Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje yra nurodyta, jog kiekvienas asmuo turi teisę į prieglobstį (18 straipsnis). Prieglobstis Lietuvoje. Asmeniui pagal Lietuvos Respublikos numatytus teisės aktus gali būti suteikta – papildoma apsauga arba pabėgėlio statusas. Kas yra pabėgėlis? Remiantis LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMU „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ (toliau- UTPĮ), Pabėgėlis – užsienietis, kuriam šio Įstatymo nustatyta tvarka suteiktas pabėgėlio Lietuvos Respublikoje statusas. Remiantis Teismų praktika, yra ne karta atkreiptas dėmesys, kad pagal UTPĮ 86 str. 1 d. pabėgėlio statusas suteikiamas tik tiems…