Santuokos nutraukimas

Šiuolaikinėje visuomenėje santuoka jau nėra vienintelis šeimos sukūrimo pagrindas. Tačiau bet kuriuo atveju santuokos reikšmė šeimos atsiradimui, stabilumui tebėra didelė. Santuokos iširimas reiškia  ir šeimos iširimą. Dėl šios priežasties šeimos teisė išsamiai reglametuoja santuokos pabaigos atvejus ir procedūrą. Šiandieninei visuomei būdinga daug ištuokų. Antai 2010 m. sausio 1 d. - 2010 m. birželio 30 d. užregistruota 4691 ištuokų, kai tuo tarpu per minėtą laikotarpį sudaroma 6823 santuokų. Kaip vieną iš svarbiausių didelio ištuokos skaičiaus priežasčių galima įvardinti pasikeitūsį gyvenimo būdą,…

Gyvenimo skyrium separacijos

Sutuoktiniai gali kreiptis į teismą Gyvenimo skyrium separacijos Vienas sutuoktinis  gali kreiptis su prašymu į teismą dėl gyvenimo skyrium patvirtinimo: jeigu dėl tam tikrų aplinkybių, nors ir nepriklausančių nuo kito sutuoktinio,bendras jų gyvenimas tapo netoleruotinas (neįmanomas)arba gali iš esmės pakenkti jų nepilnamečių vaikų interesams,arba sutuoktiniai nesuinteresuoti tęsti bendrą gyvenimą. Gyvenimo skyrium separacijos Abu sutuoktiniai gali kreiptis su bendru prašymu į teismą dėl gyvenimo skyrium patvirtinimo, jeigu dėl gyvenimo skyrium pasekmių jie yra sudarę sutartį, kurioje numato nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos,…

Vedybų sutarčių sudarymas

Read more about the article Vedybų sutarčių sudarymas
prenuptial agreement with two red hearts

Vedybų sutarčių sudarymas Vedybų sutartis Vedybų sutartis - sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium (separacija). Vedybų sutartis – tai savanoriškai sudarytas susitarimas, kuriame išreiškiama bendra susitariančiųjų valia, be to, jis grindžiamas šalių lygybe. Sutuoktiniams savo nuožiūra gali nusistatyti tokius turto teisinius režimus: turtas, įgytas tiek iki santuokos, tiek gyvenant susituokus, yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (visiško sutuoktinių turto atskirumo teisinis režimas, kuris reiškia, kad esant susituokus kiekvieno sutuoktinio…

Sutuoktinių turto teisinis režimas

Egzistuoja du sutuoktinių turto teisiniai režimai: Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas; pagal sutartį nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas. Įstatymų nustatyto sutuoktinių turto teisinio režimo esmė Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė. Sutuoktinių turtas yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, kol jis nėra padalytas arba kol bendrosios jungtinės nuosavybės teisė nėra pasibaigusi kitokiu būdu. Bendrajai jungtinei sutuoktinių nuosavybei būdinga tai, kad sutuoktinių turto dalys nėra nustatytos, o tai…

Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos

Sutuoktinių santykiai pagrįsti lygių teisių šeimoje principu, šio principo esmę atspindi šeimos turto institutas, kuris yra skirtas – apsaugoti nepilnamečių vaikų ir socialiai bei ekonomiškai labiausiai pažeidžiamo sutuoktinio teises ir teisėtus interesus, kad nutraukus santuoką jie neliktų be būtiniausių žmogaus gyvenimui dalykų. Iš santuokos sudarymo sutuoktiniams kyla pareiga būti vienas kitam lojalūs ir vienas kitą gerbti, taip pat vienas kitą remti moraliai bei materialiai ir, atsižvelgiant į kiekvieno jų galimybes, prisidėti prie bendrų šeimos ar kito sutuoktinio poreikių tenkinimo. Jeigu…

Santuokos sudarymo klausimai

Sutuoktinių įsipareigojimai Sutuoktiniai privalo būti vienas kitam lojalūs ir vienas kitą gerbti, taip pat vienas kitą remti moraliai bei materialiai ir, atsižvelgiant į kiekvieno jų galimybes, prisidėti prie bendrų šeimos ar kito sutuoktinio poreikių tenkinimo. Jeigu vienas sutuoktinis dėl objektivių priežasčių negali pakankamai prisidėti prie bendrų šaimos poreikių tenkinimo, tą pagal savo galimybes turi daryti kitas sutuoktinis. Iki santuokos įgytas turtas Iki santuokos įgytas turtas yra asmeninė kiekvieno sutuoktinio nuosavybė. Išimtis iš šios taisyklės gali būti, jei iki santuokos įgytas…