Sutuoktiniai gali kreiptis į teismą

Gyvenimo skyrium separacijos
Gyvenimo skyrium separacijos

Vienas sutuoktinis  gali kreiptis su prašymu į teismą dėl gyvenimo skyrium patvirtinimo:

  • jeigu dėl tam tikrų aplinkybių, nors ir nepriklausančių nuo kito sutuoktinio,
  • bendras jų gyvenimas tapo netoleruotinas (neįmanomas)
  • arba gali iš esmės pakenkti jų nepilnamečių vaikų interesams,
  • arba sutuoktiniai nesuinteresuoti tęsti bendrą gyvenimą.

Gyvenimo skyrium separacijos

Abu sutuoktiniai gali kreiptis su bendru prašymu į teismą dėl gyvenimo skyrium patvirtinimo, jeigu dėl gyvenimo skyrium pasekmių jie yra sudarę sutartį, kurioje numato nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, jų išlaikymo ir auklėjimo, taip pat sutuoktinių turto padalijimo ir tarpusavio išlaikymo klausimus.