Ieškinių dėl sveikatai padarytos žalos atlyginimo rengimas

  Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pagrįstai nurodęs, kad Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtinta  teisė kreiptis į teismą negali būti aiškinama kaip teisė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Kaip ir kitos subjektinės teisės, ši teisė turi būti realizuojama įstatymų nustatyta tvarka. Remiantis Civilinio proceso kodeksu, ši teisė įgyvendinama pareiškiant ieškinį. Teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui. Ieškinyje turi būti nurodoma: 1) ieškinio suma, jeigu ieškinys turi būti įkainotas; 2) aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas);…

Skundų rengimas Valstybinio medicininio audito inspekcijai, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai

Skundų rengimas Valstybinio medicininio audito inspekcijai Asmuo dėl netinkamų sveikatos priežiūros įstaigų veiksmų gali kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą. Pacientas ar jo atstovas kreipiasi į Tarnybą su rašytiniu skundu, pateikdamas skundą atvykus į Tarnybą, atsiųsdamas paštu, per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu pasirašydamas elektroniniu parašu. Skunde turi būti nurodyta: •  adresatas; • paciento vardas, pavardė, gimimo data, adresas (faktinė gyvenamoji vieta), telefono numeris ir/ar kiti kontaktiniai duomenys bei pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, patvirtinta…