Leidimas laikinai gyventi

Leidimas laikinai gyventi užsieniečiui Užsieniečiui suteiktas leidimas laikinai gyventi Lietuvos respublikoje yra dokumentas, kuris suteikia teisę gyventi Lietuvos respublikoje leidime nurodytą laikotarpį. Asmuo kuriam toks leidimas yra suteiktas, gali laisvai, savo nuožiūra pasirinkti gyvenamąją vietą arba vėliau ją keisti. Mūsų teisininkai pasirūpins: kad visi reikalingi dokumentai būtų paruošti ir atitiktų visus įstatymų reikalavimus. Taip pat užtikrinsime, jog visos procedūros būtų organizuojamos ir vykdomos laiku, o Jūs būtumėte informuoti tinkamai. Esant prašymui, galime atstovauti klientą Lietuvos Respublikos Migracijos Departamente.