Palikimo priėmimas

Palikimo priėmimas yra vienašalis įpėdinio sandoris, kuriuo įpėdinis išreiškia savo valią perimti palikėjo civilines teises ir pareigas. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 5.50 straipsnis sako:   Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Šiame straipsnyje nurodyti veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Asmenys, kuriems paveldėjimo…

Atsakomybė pagal palikėjo skolas

Paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą ar testamentą. Iš šios Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso normos išvedama palikimo apimtis, kurį sudaro ne tik mirusio asmens daiktinės teisės, jam priklausantis turtas ar intelektinės nuosavybės teisės, bet ir skoliniai įsipareigojimai palikėjo kreditoriams. Taigi priimant palikimą priimamas ne tik turtas, bet ir skolos. Nustatant atsakomybės pagal palikėjo skolas apimtį svarbus yra palikimo priėmimo būdas. Įpėdinis, kuris priėmė palikimą turto valdymo…

Paveldėjimo teisės ginčijimas

Paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą. Tai universalus teisių perėmimas. Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis. Palikimą galima priimti pradėjus jį faktiškai valdyti arba kreipiantis į notarą dėl palikimo priėmimo arba paveldimo turto apyrašo sudarymo. Terminas palikimui priimti - trys mėnesiai nuo palikimo atsiradimo dienos. Įpėdiniai, norėdami įregistruoti paveldėtą turtą…

Paveldėjimo dokumentų sutvarkymas

Paveldėjimas - tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams, pagal įstatymą arba išreiškus savo valią testamentu. Paveldimi materialūs dalykai (nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai) ir nematerialūs dalykai (vertybiniai popieriai, patentai, prekių ženklai ir kt.), palikėjo turtinės reikalavimo teisės ir palikėjo turtinės prievolės, įstatymų numatytais atvejais intelektinė nuosavybė (autorių turtinės teisės į literatūros, mokslo ir meno kūrinius, gretutinės turtinės teisės bei teisės į pramoninę nuosavybę) ir kitos įstatymų nustatytos turtinės teisės bei pareigos.…