Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas

Buhalterinė apskaita Tvarkome įmonių buhalterinę apskaitą. Teikiame įmonių ir kitų ūkio subjektų kompleksinę buhalterinės apskaitos vedimo paslaugą. Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas Registruojame įmones mokesčiu mokėtoju, PVM mokėtoju, pildome mokesčių deklaracijas. Tvarkome mėnesines ir metines ataskaitas, bei teikiame kitas su buhalterinės apskaitos vedimu susijusias paslaugas. Siūlome detaliau susipažinti su mūsų įmonės teikiamomis paslaugomis.

Atleidimas nuo baudų ir delspinigių

Baudos ir delspinigiai Atleidimo nuo baudų ir delspinigių pagrindus nustato MAĮ 100 ir 141 straipsniai. Nuo paskirtų baudų ir delspinigių mokėjimo mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamas: jo prašymu arba mokesčių administratoriaus iniciatyva (nesant mokesčių mokėtojo prašymo) Mokestinio ginčo metu nuo baudų ir delspinigių mokesčių mokėtoją gali atleisti ir mokestinį ginčą nagrinėti institucija. Nuo baudų ir delspinigių atleidžiama jeigu yra MAĮ 141 straipsnio I dalyje nustatytas pagrindas: 1. kai mokesčių mokėtojas įrodo, kad nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo; 2. kai įstatymo…

Buhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita Įmonės veiklą nuo pat jos įkūrimo pradžios lydi glaudžiai tarpusavyje susijusios sritys - teisė ir apskaita. Todėl labai svarbu, kad šias sritis tvarkytų patikimi ir kvalifikuoti specialistai. UAB „Teisės garantas" teikia visas teisines ir įmonės apskaitos tvarkymo paslaugas. Siūlome tapti patikimu, garbingu ir profesionaliu Jūsų partneriu, pasiruošusiu padėti savo darbu ir žiniomis bet kokioje situacijoje, bet kokiu atveju. Kadangi mūsų įmonė jau ne vienerius metus specializuojasi šiose srityse siūlome bendradarbiavimą. Mes Jums garantuojame: Kokybišką aptarnavimą Malonų bendravimą Konfidencionalumą…

Mokesčio mokėtojo registravimas

Registravimas Mokesčių mokėtojų registre   Mokesčių mokėtojų apskaitai tvarkyti ir mokesčių apskaičiavimo, sumokėjimo bei išskaičiavimo teisingumui kontroliuoti yra sudarytas bendras Mokesčių mokėtojų registras (toliau – Registras). Į Registrą įregistruojami tokie mokesčių mokėtojai, mokesčius išskaičiuojantys ir savarankiškai mokesčius mokantys asmenys:   ▪ Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai ir atstovybes (toliau – Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenis), ▪ užsienio juridiniai asmenys, ▪ Lietuvoje akredituotos užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, tarptautinių organizacijų atstovybės…

Mokesčių permokų grąžinimas ir įskaitymas

Mokesčių permokų grąžinimas Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių sumos yra įskaitomos mokesčių mokėtojo mokestinei nepriemokai padengti. Permokėtos mokesčių sumos, kurios lieka permokos sumas įskaičius mokestinei nepriemokai padengti, grąžinamos mokesčių mokėtojui. Svarbu žinoti, kad šį procedūra pradedama būtent mokesčių mokėtojo iniciatyva. Jei mokesčių mokėtojas pageidauja, kad mokesčio permoka būtų įskaityta deklaruojamiems ir apskaičiuotiems nedeklaruojamiems mokesčiams padengti, jis vietos AVMI turi pateikti tinkamai užpildytą prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 formą. Laiku (šiuo atveju – per penkerius metus nuo permokos susidarymo) nepateikęs…

Mokesčių apskaičiavimas ir tvarkymas

Mokesčių apskaičiavimas Pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus priklausantį mokėti mokestį privalo apskaičiuoti pats mokesčių mokėtojas ir/ar mokestį išskaičiuojantis asmuo (toliau – mokesčių mokėtojas). Pastebėjęs, kad mokestis buvo apskaičiuotas neteisingai, mokesčių mokėtojas turi jį perskaičiuoti, išskirus tik žemės mokestį, kurį apskaičiuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai ir šio mokesčio mokėtojams siunčia užpildytas deklaracijas. Mokesčių tvarkymas Jeigu mokesčių mokėtojas, teisės aktų nustatyta tvarka, neapskaičiavo mokesčio arba neteisingai apskaičiavęs jo neperskaičiavo, mokesčių mokėtojui priklausantį mokėti mokestį apskaičiuoja mokesčių administratorius, remdamasis mokesčių mokėtojo pateiktomis mokesčių…

Mokesčių deklaravimas

VMI deklaracija gali būti pateikta tokiais būdais: tiesiogiai įteikta AVMI darbuotojui; atsiųsta paštu į AVMI, jų skelbiamais adresais, arba į VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyrių adresu: Neravų g. 8, Druskininkai; elektroniniu būdu, vadovaujantis Deklaracijų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis (t.y., per EDS sistemą). Nurodytais būdais turi būti pateikiamos tinkamai užpildytos spaustuviniu būdu pagamintų deklaracijų formos arba VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt >Duomenų bazės>Formos) skelbiamos deklaracijų formos, skirtos pildyti kompiuteriniu būdu. Deklaracijos turi būti pateiktos konkretaus mokesčio įstatymo nustatytais terminais ir…