Baudos ir delspinigiai

Baudos ir delspinigiai
Baudos ir delspinigiai
 • Atleidimo nuo baudų ir delspinigių pagrindus nustato MAĮ 100 ir 141 straipsniai.

 • Nuo paskirtų baudų ir delspinigių mokėjimo mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamas:

  jo prašymu arba mokesčių administratoriaus iniciatyva (nesant mokesčių mokėtojo prašymo) Mokestinio ginčo metu nuo baudų ir delspinigių mokesčių mokėtoją gali atleisti ir mokestinį ginčą nagrinėti institucija.

 • Nuo baudų ir delspinigių atleidžiama jeigu yra MAĮ 141 straipsnio I dalyje nustatytas pagrindas:

  1. kai mokesčių mokėtojas įrodo, kad nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo;

  2. kai įstatymo nuostatas pažeidžiančia veikla nepadaroma žalos biudžetui;

  3. kai mokesčių įstatymas pažeistas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčio mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti;

  4. kai mokesčių mokėtojas mokesčio įstatymą, pažeidė dėl klaidingo apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo arba mokesčių administratoriaus raštu ar telefonu, jei suteikta konsultacija centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka buvo įrašyta.

 • Mokesčių mokėtojas gali būti atleistas nuo paskirtos jam baudos kai:

  1. mokesčių mokėtojas mokesčio, susijusio su paskirta bauda, sumą yra sumokėjęs (mokestis įskaitytas ir (arba) priverstinai išieškotas);

  2. šio mokesčio sumokėjimo terminas MAĮ nustatyta tvarka yra atidėtas arba išdėstytas.

 • Mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamas nuo delspinigių jeigu:

  1. yra MAĮ 141 straipsnio 1 dalyje nustatytas pagrindas;

  2. kitais atvejais, kai delspinigius išieškoti netikslinga ekonominiu ir (ar) socialiniu požiūriu, kai tai suprantama pagal MAĮ 113 straipsnio I dalies 3 punktą. Šis atleidimo pagrindas gali būti taikomas tik mokesčių mokėtojams – fiziniams asmenims.