Tarpininkavimas perkant – parduodant įmonę

Tarpininkavimas perkant Tarpininkavimas yra suprantamas kaip poveikis galimai sandorio šaliai skatinant ją sudaryti sutartį, tarpininkavimas taip pat gali apimti klientų paiešką, kontaktų su klientais palaikymą, reklamą ir kt. Teisės aktuose sąvoka "įmonė" turi dvi reikšmes: ji suprantama kaip teisinių santykių sub-jektas (juridinis asmuo), taip pat kaip teisinių santykių objektas. Įmonės, kaip teisės objekto, sam-prata yra aktuali nagrinėjant įmonės pirkimo-pardavimo sutartis. Įmonės pirkimo-pardavimo sutarties pagalba nėra perleidžiamos teisės susijusios su asmeniu, kaip pavyzdžiui pagal licenciją suteiktos teisės, nes tokios teisės suteiktos…

Investuotojų paieška

Investuotojų paieška Vykdant ūkinę-komercinę veiklą, ją plečiant, neretai svarbu yra pritraukti papildomo kapitalo. Tokiu atveju didelės reikšmės turi galimybė rasti investuotojų. Investuotojas yra apibrėžiamas kaip asmuo, kuris investuoja kapitalo rinkoje finansines vertybes. Investavimo tikslas yra paremti tam tikrą veiklą siekiant gauti pelno daugiau arba bent jau ne mažiau negu buvo investuota. Investavimas galimas į skirtingas turto rūšis, tačiau populiariausias yra investavimas į vertybinius popierius. Svarbu Svarbu yra rasti tinkamus ir patikimus investuotojus, todėl išties naudinga pateikti investuotojo paieškos darbus atlikti…

Atstovavimas antstolių kontoroje vykdant išieškojimą

Read more about the article Atstovavimas antstolių kontoroje vykdant išieškojimą
Atstovavimas antstolių kontoroje vykdant išieškojimą

Atstovavimas antstolių kontoroje vykdant išieškojimą Atstovavimas yra civilinis teisinis santykis, atsirandantis tarp atstovo ir atstovaujamojo, kurio pagrindu atstovas, remdamasis įstatymu, administraciniu aktu ar išreikšdamas atstovaujamojo valią, jam suteiktų įgalinimų ribose sudaro sandorius ir atlieka atstovaujamojo vardu juridinę reikšmę turinčius veiksmus, kurie sukuria, pakeičia ar panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas. Vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens (atstovaujamojo) vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas. Antstolis – tai valstybės…

Atstovavimas valstybės ir savivaldybių institucijose

Read more about the article Atstovavimas valstybės ir savivaldybių institucijose
Atstovavimas valstybės ir savivaldybių institucijose

Atstovavimas valstybės ir savivaldybių institucijose Atstovavimo santykiai atsiranda tada, kai už teisnių santykių subjektus sandorius arba kitus teisinius veiksmus jų vardu bei interesais atlieka kiti asmenys-atstovai. Atstovai teisinius veiksmus atlieka atstovaujamųjų vardu, todėl atstovaujamasis tampa susiklosčiusių santykių šalimi, būtent jam, o ne atstovui, atsiranda teisinių padarinių - sukuriamos, pakeičiamos ar panaikinamos teisės bei pareigos. Civilinio kodekso 2.132 straipsnyje yra nurodyta, kad asmenys turi teisę sudaryti sandorius per atstovus, tačiau čia taip pat yra išskirti sandoriai, kurių per atstovus sudaryti negalima. Tai sandoriai, kuriuos…