Jūsų vykdomos veiklos sėkmė tiesiogiai priklauso nuo Jūsų skolininkų gebėjimo laiku atsiskaityti už suteiktas prekes ir paslaugas. Norėdami būti tikri dėl skolininko mokumo galite imtis prevencinių veiksmų mokėjimo stabilumui užtikrinti. Mūsų įmonė siūlo Jums skolų prevencijos paketą – veiksmų ir priemonių planą, leidžiantį užkirsti kelią Jūsų skolininkų sąrašo formavimuisi ir skatinantį kreditorinius mokėjimus Jums reikalingu laiku. Jei skolų susidarymo išvengti nepavyko, mūsų teisininkai imsis reikalingų priemonių, leidžiančių greitai, efektyviai ir mažiausiomis sąnaudomis atgauti vėluojančias skolas į Jūsų sąskaitą. Patyrę komandos profesionaliai žino, kokie teisiniai veiksmai ir priemonės yra reikalingi skolai atgauti, ir moka efektyviai dirbti su teisiniu aparatu tiek išieškant skolas ikiteismine, tiek ir teismo proceso tvarka. Mes padėsime Jums surasti skolininką ir jo turtą, atliksime skolininko finansinės padėties analizę, pateiksime pretenzijas, tarpininkausime derybose, skolų pirkime ar beviltiškų skolų nurašyme.

Skolų prevencija

Skolų prevencija - tai vienas efektyviausių būdų išvengti skolų ir su jomis susijusių pasekmių. Skolų prevenciją apima visuma priemonių, padedančių išvengti ilgalaikių skolų atsiradimo. Šios priemonės turėtų būti naudojamos ankstyvojoje debitorinių įsiskolinimų prevencijos stadijoje. Jų paskirtis yra ne kova su atsiradusiomis skolomis, o kelio skolų atsiradimui užkirtimas. Kiekviena skola sutrikdo įmonės veiklą: sutrinka įmonės pinigų srautai, atidedami įmonės investiciniai projektai, blogėja santykiai tiek su tiekėjais, tiek su pirkėjais, todėl didelis dėmesys turėtų būti skiriamas ne vien tik jau susidariusių skolų…

Skolų išieškojimas

Read more about the article Skolų išieškojimas
Teisinės paslaugos

Skolų išieškojimas – tai procedūrų visuma (skolininko ir jo turto paieška, skolininko finansinės padėties analizė, pretenzijų pateikimas, derybos, ikiteisminis skolų išieškojimas. Teisminis skolų išieškojimas, beviltiškų skolų nurašymas, skolų pirkimas ir kt.), paprastai vykdomas sudėtingesniuose situacijose.  Skolų išieškojimo tikslas – greitai, efektingai ir mažiausiomis sąnaudomis išieškoti skolą. Galimi du pagrindiniai skolos išieškojimo etapai: ikiteismine ir teismine tvarka. Skolos išieškojimas ikiteismine tvarka Ikiteisminis skolos išieškojimas - tai veiksmų visuma, kurios tikslas – sugrąžinti skolą kreditoriui per trumpiausią laiką nesikreipiant į teismą. Ikiteisminiu skolų išieškojimu…

Skolos pardavimas

Skolą susigrąžinti galima ne tik kreipiantis į skolų išieškojimo įmones, bet ir savo skolą parduodant kitam asmeniui reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu. Skolų pardavimas yra naudingas, kai įmonei reikia skubiai atgauti bent dalį skolos. Skolų pardavimo privalumas yra tai, kad, įmonės netenka įsisenėjusių skolų, negautų mokėjimų, įsiskolinimai paverčiami realiomis lėšomis, nepatiriama skolos išieškojimo sąnaudų. Skolos pardavimas yra gera išeitis tik tada, kai galima manyti, jog pinigai nebus sumokėti laiku ir teks skolininką raginti bei vykdyti skolos išieškojimo veiksmus. Tačiau reikia atkreipti…

Reikalavimo pirkimas

Kreditorius turi teisę perleisti reikalavimą kitam asmeniui. Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Galima perleisti ir būsimą reikalavimą. Reikalavimo teisė pereina kitam asmeniui įstatymų pagrindu šiais atvejais: kai įvyksta universalus kreditoriaus teisių perėmimas; kai…

Informacijos apie įmonę pateikimas

Kiekvienam ūkio subjektui yra svarbu turėti patikimą informaciją apie kitus ūkio subjektus, su kuriais jį sieja finansiniai, gamybiniai, kooperatiniai, prekybiniai ar kitokie santykiai. Pagrindinius duomenis apie įmonę galima rasti jos finansinėse ataskaitose. Finansinių ataskaitų informacija reikalinga informacijos išorės vartotojams (bankams, kreditoriams, Mokesčių inspekcijai, audito įmonėms, statistikos įstaigoms ir kt.). Pateikiant melagingą informaciją apie įmonę, suklaidinami šios informacijos vartotojai. Kiekviena įmonė savo balanse privalo parodyti realią turto vertę ir įsipareigojimus. Iš šių rodiklių galima spręsti apie įmonės sugebėjimą sumokėti skolas. Teikiame…

Įmonės bankrotas

Teikiame juridiniams asmenims pagalba bankroto procese (paslaugas dėl įmonės bankroto parengimo, konsultuojame asmenis dėl atsakomybės bankroto procese, bankroto procedūros pradėjimo, ruošiame neteisminio ir teisminio bankroto procedūrų dokumentus, rengiame pareiškimus teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, atstovaujame klientų interesams kreditorių susirinkimuose, kreditorių komitetuose ir teismuose. atliekame įmonės sudarytų sandorių teisinį auditą ir kt.). Bankrotas – nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai ji neatsiskaito…

Ikiteisminis skolos ir žalos atlyginimo išieškojimas

Ikiteisminis skolos ir žalos išieškojimas apima įvairių veiksmų visumą nukreiptą į skolos sugrąžinimą klientui arba nuostolių atlyginimą, kai yra padaryta žala Ikiteisminiu skolų ir žalos išieškojimu siekiama užtikrinti nuostolių atlyginimą įsiskolinimų grąžinimą ne teismo tvarka, netaikant priverstinio pobūdžio priemonių. Tai pigiausias ir greičiausias būdas kreditoriui atgauti savo lėšas iš skolininko ar asmens, padariusio žalą.