Teikiame juridiniams asmenims pagalba bankroto procese (paslaugas dėl įmonės bankroto parengimo, konsultuojame asmenis dėl atsakomybės bankroto procese, bankroto procedūros pradėjimo, ruošiame neteisminio ir teisminio bankroto procedūrų dokumentus, rengiame pareiškimus teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, atstovaujame klientų interesams kreditorių susirinkimuose, kreditorių komitetuose ir teismuose. atliekame įmonės sudarytų sandorių teisinį auditą ir kt.).

Bankrotas – nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka.

Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai ji neatsiskaito su kreditoriumi (kreditoriais) praėjus trims mėnesiams po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (kreditorių) reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas, ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į josbalansą įrašyto turto vertės.