Intelektinė nuosavybė

Intelektinė nuosavybė – tai nematerialioji nuosavybė, žmogaus dvasinės kūrybos bei protinio darbo rezultatas, proto (intelekto, mąstymo, minties) produktas, kuris yra saugomas įstatymo, kaip ir bet kuri kita nuosavybės forma. Intelektinės nuosavybės teisė saugo išradimus, kūrybiškumą, išradingumą. Intelektinę nuosavybę sudaro: 1) komercinės paslaptys, 2) autorių ir gretutinės teisės, 3) pramoninė nuosavybė: a) dizainai, b) prekių ženklai, c) patentai ir naudingieji modeliai. Svarbu tai, kad kiekviena valstybė intelektinę nuosavybę apipbrėžia pagal savo įstatymus, todėl, jei verslas vykdomas tarpautiniu mastu, būtina atsižvelgti į…

Prekės ženklų pramoninio dizaino registravimas

Prekės ženklas – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. Prekės ženklui prilyginamas ir ženklas, skirtas paslaugoms žymėti. Pareiškėjas, norintis įregistruoti ženklą, turi paduoti Valstybiniam patentų biurui paraišką. Paraišką pareiškėjo vardu gali paduoti ir jo atstovas. Paraišką pareiškėjo vardu gali paduoti ir jo atstovas. Užsienio valstybių fiziniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, neturintys…

Patentinio Švarumo Analizė

Atliekama tada, kai rinkoje veikianti kompanija nori pasitikrinti, ar nepažeidžia kitiems asmenims priklausančių intelektinės nuosavybės teisių.

Pasiūlymas įmonėms

Teikiame intelektinės nuosavybės teisių apsaugos paslaugas, kurios susijusios su jūsų įmonės konkurencinių privalumų išsaugojimu. Įmonės bei produktų pavadinimų ir ženklų, interneto domenų apsauga Pasiūlymas: 1. Jūsų įmonės produktų ženklų auditas (produktų ženklų atpažinimas, stiprumo, galimų bei esamų grėsmių šių ženklų atžvilgiu įvertinimas); tai pagelbėtų nustatyti jūsų įmonės naudojamų ženklų privalumus rinkoje; 2. konkurentų produktų ženklų auditas; tai leis nustatyti kokie rinkoje naudojami ženklai galimai pažeidžia jūsų naudojamus ženklus, taip pat ar nekyla ginčų, dėl jūsų naudojamų naujų ženklų, grėsmė; 3.…