Atliekama tada, kai rinkoje veikianti kompanija nori pasitikrinti, ar nepažeidžia kitiems asmenims priklausančių intelektinės nuosavybės teisių.