Lietuvos Respublikos Konstitucija

1 straipsnis Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. 2 straipsnis Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai. Skaityti pilną versiją

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m. sausio 1 d.: Nr. IX-1889, 2003-12-11, Žin., 2003, Nr. 123-5574 (2003-12-30), atitaisymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 33 Pirmasis skirsnis BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Šis Įstatymas reglamentuoja įmonių, kurių… Skaityti pilną versiją

Lietuvos Respublikos Advokatūros įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADVOKATŪROS ĮSTATYMAS ĮSTATYMAS 2004 m. kovo 18 d. Nr. IX-2066 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Šis Įstatymas reglamentuoja advokatų veiklos sąlygas bei tvarką. 2. Šiuo Įstatymu siekiama užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio Įstatymo priede, taikymą. 2 straipsnis. Advokatų teikiamos teisinės paslaugos… Skaityti pilną versiją