LIETUVOS RESPUBLIKOS ADVOKATŪROS ĮSTATYMAS ĮSTATYMAS 2004 m. kovo 18 d. Nr. IX-2066 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Šis Įstatymas reglamentuoja advokatų veiklos sąlygas bei tvarką. 2. Šiuo Įstatymu siekiama užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio Įstatymo priede, taikymą. 2 straipsnis. Advokatų teikiamos teisinės paslaugos… Skaityti pilną versiją