Teikiame intelektinės nuosavybės teisių apsaugos paslaugas, kurios susijusios su jūsų įmonės konkurencinių privalumų išsaugojimu.

Įmonės bei produktų pavadinimų ir ženklų, interneto domenų apsauga

Pasiūlymas:

1. Jūsų įmonės produktų ženklų auditas (produktų ženklų atpažinimas, stiprumo, galimų bei esamų grėsmių šių ženklų atžvilgiu įvertinimas); tai pagelbėtų nustatyti jūsų įmonės naudojamų ženklų privalumus rinkoje;

2. konkurentų produktų ženklų auditas; tai leis nustatyti kokie rinkoje naudojami ženklai galimai pažeidžia jūsų naudojamus ženklus, taip pat ar nekyla ginčų, dėl jūsų naudojamų naujų ženklų, grėsmė;

3. svarbiausių produktų ženklų registracija; tokiu būdu užtikrinant jūsų produktų ženklo apsaugą visoje LR teritorijoje;

4. jūsų įmonės interneto domenų teisinės apsaugos įvertinimas; nustatome kuriais atvejais intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su jūsų naudojamais interneto domenais, yra ar gali būti pažeistos;

5. atstovaujame įmones valstybiniame patentų biure.

Konfidencialios informacijos apsauga

Pasiūlymas:

1. įvertiname esamą konfidencialios informacijos apsaugos padėtį jūsų įmonėje; tai padės jums suprasti esamas spragas ir tobulintinus konfidencialumo užtikrinimo veiksnius jūsų įmonėje.

2. sudarome ir pateikiame jums teisines priemones kaip sistemą, kuria remiantis, kryptingai ir pagrįstai saugoma įmonės konfidenciali informacija; tai pagelbės jums užtikrinti vertingos informacijos susijusios su jūsų gamyba, produktų rinka, partneriais apsaugą.

3. atstovaujame teisminiuose ginčuose kylančiuose dėl konfidencialios informacijos pažeidimų.

Duomenų bazių apsauga

Pasiūlymas:

1. įvertiname jūsų įmonėje sudarytų sąrašų, rinkinių, duomenų bazių teisinės apsaugos galimybes; tai jums pagelbės tiesinėmis priemonėmis apsaugoti jūsų duomenis ir jų laikymo būdus nuo kopijavimo tiek jūsų įmonės viduje, tiek už jos ribų, – pvz. jūsų interneto svetainės.