Skolų prevencija – tai vienas efektyviausių būdų išvengti skolų ir su jomis susijusių pasekmių. Skolų prevenciją apima visuma priemonių, padedančių išvengti ilgalaikių skolų atsiradimo. Šios priemonės turėtų būti naudojamos ankstyvojoje debitorinių įsiskolinimų prevencijos stadijoje. Jų paskirtis yra ne kova su atsiradusiomis skolomis, o kelio skolų atsiradimui užkirtimas.

Kiekviena skola sutrikdo įmonės veiklą: sutrinka įmonės pinigų srautai, atidedami įmonės investiciniai projektai, blogėja santykiai tiek su tiekėjais, tiek su pirkėjais, todėl didelis dėmesys turėtų būti skiriamas ne vien tik jau susidariusių skolų susigrąžinimui, bet ir kelio skoloms atsirasti užkirtimui. Įmonėje įgyvendinus efektyvias skolų prevencijos priemones, priverstinio skolų išieškojimo tenka imtis daug rečiau ir šis procesas tampa operatyvesnis bei pigesnis.

Efektyvi skolų prevencijos priemonė yra kreipimasis į tam tikrų profesijų atstovus arba įmones, užsiimančias debitorinių įsiskolinimų išieškojimu. Minėti asmenys pagal savo užimamas pareigas arba turimus leidimus turi teisę gauti duomenis apie fizinius ir juridinius asmenis iš atitinkamų registrų. Potencialūs skolininkai, matydami, jog kreditoriaus skolų administravimu užsiima profesionalas, supranta delsimo pasekmes ir stengiasi atsiskaityti kuo greičiau. Neutralaus kreditoriaus atstovo įsikišimas administruojant skolą naudingas ir kitu aspektu – tiesioginis skolininko spaudimas dažnai sugadina verslo santykius tarp skolininko ir kreditoriaus. Tuo tarpu skolą administruojanti bendrovė gali pasiteisinti tuo, kad dirba savo darbą.

Taigi teisingas skolų administravimo strategijos parinkimas – tai dalis viso įmonės verslo sėkmės. Dėl šios priežasties įmonių vadovai turėtų atkreipti dėmesį į skolų prevencijos priemones.

Teikiame šias su skolų prevencija susijusias teisines paslaugas:

• verslo partnerių patikimumo ir mokumo įvertinimas
• įmonių monitoringas
• finansinių mokėjimų kontrolė
• prevencinio spaudo naudojimas
• vekselis

Verslo partnerių patikimumo ir mokumo įvertinimas

Prieš sudarant sutartį su nauju klientu, siekiant išvengti įsiskolinimų susidarymo, pravartu iš anksto įvertinti kliento mokumą, finansinį potencialą bei jo būklę. Atliekame išsamų Jus dominančios įmonės įvertinimą, siūlome įmonės patikimumo informaciją, kurią sudaro: informacija apie Lietuvoje registruotas įmones, jų pajamas, pajamų analizė (vertinant su kitomis panašia veikla užsiimančiomis įmonėmis), informacija apie įmonės nemokumą, bankrotą, likvidavimą, darbuotojų skaičių, įmonės vadovus, įstatinį kapitalą, turimą turtą, skolas, informacija apie įmonei priklausančias transporto priemones, nekilnojamąjį turtą bei jo statusą ir kt.

Įmonių monitoringas

Monitoringas – tai nuolatinis, sistemingas įmonės būklės, jos vykdomos veiklos, finansinės padėties pasikeitimo stebėjimas. Svarbu pažymėti, kad verslo partnerių mokumo vertinimas būtinas ne tik prieš pasirašant sutartį, bet ir sutarties vykdymo metu – būtina sekti verslo partnerių finansinę padėtį, įstatinio kapitalo pokyčius, darbuotojų skaičiaus kaitą, registracijos duomenų pasikeitimą ir operatyviai reaguoti į šiuos pakitimus pagal įmonės nusistatytą skolų administravimo politiką.

Finansinių mokėjimų kontrolė

Finansinių mokėjimų kontrolė – tai nuolatinis įmonės finansinių mokėjimų stebėjimas, klientų įspėjimas apie vėluojančius mokėjimus bei kitų prevencinių priemonių vykdymas siekiant, kad vėluojantys mokėjimai nevirstų skolomis. Ši paslauga yra skirta administruoti bei kontroliuoti visus Jūsų gaunamus mokėjimus už paslaugas bei prekes apskaitos sistemose. Finansinių mokėjimų kontrolė apima: mokėjimų už paslaugas bei prekes administravimą ir kontrolę, grąžinamų mokėjimų apskaitą ir kontrolę, skolų, netesybų derinimą su klientais, grynaisiais pinigais sumokėtų sumų administravimą, užstatų už prekes ar paslaugas apskaitą ir kontrolę, neteisingai apskaitytų mokėjimų sutvarkymą ir kt.

Prevencinio spaudo naudojimas

Prevencinis spaudas – tai priminimas pirkėjui laiku apmokėti sąskaitas ir įspėjimas potencialiam skolininkui, kad laiku neatsiskaičius, bus imamasi teisinių priemonių. Spaudo naudojimas suteikia didesnę tikimybę greičiau atgauti skolą, savalaikę ir disciplinuotą pirkėjų atsiskaitymo kultūrą. Šiuo spaudu galima žymėti sudaromas sutartis, išrašomas sąskaitas, darbų priėmimo – perdavimo aktus ar kitokius dokumentus.

Vekselis

Vekselis – tai vertybinis popierius, kuris išrašomas įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo įsipareigoja be sąlygų, tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą nurodytam vekselyje asmeniui pats ar įsako tai padaryti kitam.

Vekselis gali būti naudingas kaip pakankamai greitas skolinimosi būdas bei kaip priemonė trumpalaikiam finansavimui gauti.

Jei suėjus vekselyje nurodytam terminui jį išrašęs asmuo (skolininkas) nesumoka nurodytos vekselyje pinigų sumos vekselio turėtojui, vekselio turėtojas gali kreiptis į notarą, kad šis vekselį protestuotų. Notaras surašo vykdomąjį dokumentą – vykdomąjį įrašą, kad vekselio turėtojas galėtų kreiptis į antstolį. Tokiu būdu apeinamas teismas, efektyviai ir greitai atgaunamos skolos.

Parengiame vekselius, konsultuojame vekselių išrašymo, išieškojimo klausimais.