Skolą susigrąžinti galima ne tik kreipiantis į skolų išieškojimo įmones, bet ir savo skolą parduodant kitam asmeniui reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu. Skolų pardavimas yra naudingas, kai įmonei reikia skubiai atgauti bent dalį skolos. Skolų pardavimo privalumas yra tai, kad, įmonės netenka įsisenėjusių skolų, negautų mokėjimų, įsiskolinimai paverčiami realiomis lėšomis, nepatiriama skolos išieškojimo sąnaudų. Skolos pardavimas yra gera išeitis tik tada, kai galima manyti, jog pinigai nebus sumokėti laiku ir teks skolininką raginti bei vykdyti skolos išieškojimo veiksmus. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad parduodant skolą, galima atgauti tik dalį sumos (kadangi už skolą mokama suma yra mažesnė nei skolos suma), priešingai nei išieškant skolą, kuomet galima tikėtis atgauti visą sumą.

Skolos pardavimas galimas bet kuriame išieškojimo etape ir nereikia laukti kol sueis mokėjimo terminas. Skolininkas turi būti informuojamas apie kreditoriaus pasikeitimą.
 

Likviduojamos įmonės kreditorių reikalavimų tenkinimas

 
Kai įmonei iškeliama bankroto byla, kreditoriai turi teisę pareikšti administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. Ar kreditorius atgaus visą skolą ar tik jos dalį, prklauso nuo to, kurioje kreditorių eilėje jis yra.

Pirmąja eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe; fizinių ir juridiniųasmenų reikalavimai apmokėti už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją. Antrąja eile tenkinami reikalavimai dėl mokesčių bei kitų įmokų į biudžetą ir dėl privalomojo valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų; dėl valstybės vardu gautų paskolų ir paskolų, gautų su valstybės garantija. Trečiąja eile tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai.

Kiekvienos paskesnės eilės kreditorių (išieškotojų) reikalavimai tenkinami po to, kai visiškai patenkinti pirmesnės eilės kreditorių (išieškotojų) reikalavimai. Jei patenkinus pirmesnės eilės kreditorių reikalavimus nebelieka pakankamai lėšų, likę pinigai tarp išieškotojų padalinami proporcingai pagal skolos dydį.

Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas ir reikalavimo teisės pagal įmonės skolininkų prievoles bankrutuojančiai ar bankrutavusiai įmonei įvertinami ir parduodami. Neparduotas turtas gali būti perduotas kreditoriams. Kaip panaudoti neparduotą turtą, sprendžia kreditoriai, kurių reikalavimams tenkinti neužteko lėšų.

Įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, arba perduodant įkeistą turtą. Jei įkeistas turtas parduodamas už didesnę kainą negu įkeitimu ir(arba) hipoteka užtikrintų reikalavimų suma, šių lėšų likutis skiriamas kitų kreditorių reikalavimams tenkinti.