Kiekvienam ūkio subjektui yra svarbu turėti patikimą informaciją apie kitus ūkio subjektus, su kuriais jį sieja finansiniai, gamybiniai, kooperatiniai, prekybiniai ar kitokie santykiai. Pagrindinius duomenis apie įmonę galima rasti jos finansinėse ataskaitose. Finansinių ataskaitų informacija reikalinga informacijos išorės vartotojams (bankams, kreditoriams, Mokesčių inspekcijai, audito įmonėms, statistikos įstaigoms ir kt.).

Pateikiant melagingą informaciją apie įmonę, suklaidinami šios informacijos vartotojai.

Kiekviena įmonė savo balanse privalo parodyti realią turto vertę ir įsipareigojimus. Iš šių rodiklių galima spręsti apie įmonės sugebėjimą sumokėti skolas.

Teikiame tokią informaciją apie įmonę:

• juridinio asmens pavadinimas;
• juridinio asmens teisinė forma;
• juridinio asmens buveinė;
• juridinio asmens kodas;
• registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį;
• juridinio asmenų turtas, pajamos, pelnas;
• juridinio asmens įsipareigojimai;
• juridinio asmens organai;
• juridinio asmens valdymo organų nariai (vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens kodas), gyvenamoji vieta (buveinė);
• juridinio asmens valdymo organų nariai ir juridinio asmens dalyviai, turintys teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, jų teisių ribos ir parašų pavyzdžiai;
• juridinio asmens filialai ir atstovybės (pavadinimai, kodai, buveinės, filialų ir atstovybių valdymo organų nariai);
• juridinio asmens veiklos apribojimai;
• juridinio asmens teisinis statusas;
• juridinio asmens pasibaigimas;
• juridinio asmens registro duomenų ir dokumentų keitimo datos.