Prewencja i zapobieganie długom na Litwie

Prewencja i zapobieganie długom – jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów na uniknięcie długów oraz wynikających z tego konsekwencji. Prewencja długów w Republice Litewskiej obejmuje całokształt instrumentów pomocnych zapobieganiu w powstaniu długoterminowych zadłużeń. Te instrumenty należy wdrażać we wczesnym etapie prewencji zadłużeń. Służą one nie do walki z powstałymi zadłużeniami, lecz zapobiegają powstawaniu zadłużeń. Każde zadłużenie zakłóca działalność firmy: powoduje zakłócenie w przepływie pieniędzy spółki, odkładane są projekty inwestycyjne spółki, pogarszają się stosunki zarówno z dostawcami jak i z…