Prowadzenie księgowości dla firm na Litwie

Read more about the article Prowadzenie księgowości dla firm na Litwie
Prowadzenie księgowości dla firm na Litwie

Prowadzenie księgowości dla firm na Litwie. Świadczymy usługi prowadzenie księgowości dla firm na Litwie. Usługi z zakresu ksįęgowości (prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstwa, przygotowanie sprawozdań i t.p.). Zajmujemy się kompleksową obsługą księgową na Litwie. Świadczymy usługi zarowno dla firm Litewskichi jak i dla innych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na Litwie. Świadczymy różne usługi audytorskie (prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie rejestrów VAT na Litwie, wypełnienie deklaracji podatkowych na terytorjum Republiki Litewskiej, sporządzanie miesięcznego raportu i rocznego sprawozdania finansowego).

Zwolnienie od kar i odsetek za zwłokę na Litwie

Na Litwie zwolnienie z obowiązku zapłaty grzywny i odsetek za zwłokę reguluje Ustawa o administrowaniu podatków ( art. 100 i art. 141 ). Podatnik może być zwolniony od obowiązku zapłaty wyznaczonej grzywny i odsetków za zwłokę w następujących przypadkach: - na prośbę podatnika lub z inicjatywy administratora podatkowego (Litewskiego Urzędu Skarbowego) w trakcie postępowania podatkowego od obowiązku zapłaty wyznaczonej grzywny i odsetków za zwłokę (w przypadku, gdy nie ma prośby podatnika) może zwolnić instytucja rozpatrująca spór podatkowy. Podatnik jest zwolniony…

Usługi Adwokata Na Litwie

Read more about the article Usługi Adwokata Na Litwie
Adwokat na Litwie

Adwokat Na Litwie Usługi Adwokata Na Litwie. Ze względu na dążenie bycia specjalistą w swojej dziedzinie, adwokaci zazwyczaj przechodzą szkolenia dla podniesienia kwalifikacji zawodowych w konkretnej dziedzinie prawa. Poszukujących najlepszego specjalisty prawnego zachęcamy zwrócić się do nas. Wyspecjalizowani prawnicy z długoletnim doświadczeniem zgromadzili znaczną wiedzę specjalistyczną, potrzebną do fachowego rozwiązywania bieżących kwestii prawnych. Nasz zespół specjalistów pracuje wydajnie i zapewnia racjonalne rozwiązania wszystkich sytuacji prawnych.

Ewidencja księgowa

Działalność spółki od momentu jej założenia zależy od dwóch ściśle powiązanych ze sobą dziedzin – prawa i rachunkowości. Dlatego bardzo ważne jest, aby działania w zakresie tych dziedzin były prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. UAB „Teisės garantas” świadczy wszystkie usługi z zakresu prawa i prowadzenia rachunkowości spółki. Możemy zostać Państwa partnerem, któremu można powierzyć sprawy firmy, gotowym do pomocy przez udzielenie swojej wiedzy i świadczenie usług w każdej sytuacji. Ponieważ nasza spółka już nie pierwszy rok specjalizuje się w tych dziedzinach…

Założenie Przedsiębiorstwa Indywidualnego na Litwie

Przedsiębiorstwo Indywidualne na Litwie (PI) jest prywatną osobą prawną o nieograniczonej odpowiedzialności cywilnej, będącą własnością jednej osoby fizycznej. Założycielem Przedsiębiorstwa Indywidualnego może osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych. Przedsiębiorstwo Indywidualne uważane jest za założone od momentu zarejestrowania go w Państwowym Centrum Rejestrów. Terminy: Założenie PI odbywa się terminie 5-6 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Koszty: 1) Opłata za nasze usługi; 2) 250 Lt - opłata notarialna (Może się zmieniać w zależności od objętości wykonywanych prac); 3) 107 Lt…

Założenie Instytucji Użytku Publicznego na Litwie

Instytucja Użytku Publicznego na Litwie (IUP) – publiczna osoba prawna o nieograniczonej odpowiedzialności cywilnej nie mająca na celu otrzymanie zysku. Celem IUP jest zaspokojenie interesów publicznych poprzez wykonywanie działalności społecznie pożytecznej. Dziedziny, którymi może się zająć IUP nie są ograniczone, jednak zazwyczaj Instytucje Użytku Publicznego są zakładane w celu prowadzenia działalności w zakresie oświaty, kultury, nauki, ochrony zdrowia, sportu. Instytucje Użytku Publicznego założone przez samorządy świadczą usługi w zakresie łączności, komunikacji miejskiej i regionalnej  oraz w dziedzinie innych usług. Założycielami…

Założenie Spółki Akcyjnej na Litwie

Spółka Akcyjna na Litwie – spółka będąca własnością jednej lub kilku osób fizycznych lub prawnych działająca jako osoba prawna. SA jest osobą prawną o ograniczonej odpowiedzialności - spółką, której kapitał jest podzielony na części - akcje. Kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej nie może być mniejszy niż 150 tys. LTL. Akcje SA mogą być rozpowszechniane i sprzedawane publicznie zgodnie z przepisami reglamentującymi rynek papierów wartościowych. Założycielami spółki mogą być osoby fizyczne i prawne. Każdy z założycieli spółki powinien nabyć akcje i zostać…

Usługi detektywistyczne na Litwie

Prywatny detektyw – osoba, której osoby prywatne lub przedsiębiorstwa zlecają przeprowadzenie niezależnego badania. Jego zadaniem jest na zlecenie klienta badanie wydarzeń związanych z wyrządzeniem szkody, szantażem, niewiernością małżeńską (zdradą małżeńską) itp. Świadczymy usługi detektywistyczne na Litwie, zbieramy (dostarczamy) informacje. Pomagamy ludziom w rozwiązaniu różnorodnych kwestii, analizujemy sytuacje, udzielamy konsultacji w kwestiach dotyczących działalności detektywistycznej. W swojej działalności wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i wiarygodne źródła informacji, zapewniamy pełną dyskrecję. Świadczymy usługi detektywistyczne w oparciu o przepisy prawa, szanujemy życie prywatne człowieka. Świadczymy…