Założenie Przedsiębiorstwa Indywidualnego na Litwie

Przedsiębiorstwo Indywidualne na Litwie (PI) jest prywatną osobą prawną o nieograniczonej odpowiedzialności cywilnej, będącą własnością jednej osoby fizycznej. Założycielem Przedsiębiorstwa Indywidualnego może osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych. Przedsiębiorstwo Indywidualne uważane jest za założone od momentu zarejestrowania go w Państwowym Centrum Rejestrów. Terminy: Założenie PI odbywa się terminie 5-6 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Koszty: 1) Opłata za nasze usługi; 2) 250 Lt - opłata notarialna (Może się zmieniać w zależności od objętości wykonywanych prac); 3) 107 Lt…

Założenie Instytucji Użytku Publicznego na Litwie

Instytucja Użytku Publicznego na Litwie (IUP) – publiczna osoba prawna o nieograniczonej odpowiedzialności cywilnej nie mająca na celu otrzymanie zysku. Celem IUP jest zaspokojenie interesów publicznych poprzez wykonywanie działalności społecznie pożytecznej. Dziedziny, którymi może się zająć IUP nie są ograniczone, jednak zazwyczaj Instytucje Użytku Publicznego są zakładane w celu prowadzenia działalności w zakresie oświaty, kultury, nauki, ochrony zdrowia, sportu. Instytucje Użytku Publicznego założone przez samorządy świadczą usługi w zakresie łączności, komunikacji miejskiej i regionalnej  oraz w dziedzinie innych usług. Założycielami…

Założenie Spółki Akcyjnej na Litwie

Spółka Akcyjna na Litwie – spółka będąca własnością jednej lub kilku osób fizycznych lub prawnych działająca jako osoba prawna. SA jest osobą prawną o ograniczonej odpowiedzialności - spółką, której kapitał jest podzielony na części - akcje. Kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej nie może być mniejszy niż 150 tys. LTL. Akcje SA mogą być rozpowszechniane i sprzedawane publicznie zgodnie z przepisami reglamentującymi rynek papierów wartościowych. Założycielami spółki mogą być osoby fizyczne i prawne. Każdy z założycieli spółki powinien nabyć akcje i zostać…