Registravimas Mokesčių mokėtojų registre

 

  • Mokesčių mokėtojų apskaitai tvarkyti ir mokesčių apskaičiavimo, sumokėjimo bei išskaičiavimo teisingumui kontroliuoti yra sudarytas bendras Mokesčių mokėtojų registras (toliau – Registras).
  • Į Registrą įregistruojami tokie mokesčių mokėtojai, mokesčius išskaičiuojantys ir savarankiškai mokesčius mokantys asmenys:

 

▪ Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai ir atstovybes (toliau – Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenis),

▪ užsienio juridiniai asmenys,

▪ Lietuvoje akredituotos užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, tarptautinių organizacijų atstovybės Lietuvoje, akredituotos prie Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, jeigu jos tampa mokestį išskaičiuojančiais asmenimis,

▪ nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, Registre įsiregistruojantys savarankiškai,

▪ nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, į registrą įsiregistruojantys per mokestį išskaičiuojantį asmenį.

Juridinių asmenų registravimas Registre

 

  • Duomenys apie Juridinių asmenų registre (toliau – JAR) įregistruotą juridinį asmenį, gaunami ir įregistruojami į Registrą automatiškai kitą darbo dieną nuo duomenų iš JAR gavimo dienos, todėl tiems juridiniams asmenims papildomai dėl įregistravimo į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ( toliau – AVMI) atvykti nereikia.
  • Į Registrą įrašomi tokie iš JAR gauti juridinių asmenų duomenys:

 

▪ juridinio asmens kodas,

▪ juridinio asmens pavadinimas,

▪ juridinio asmens teisinė forma,

▪ juridinio asmens teisinis statusas,

▪ juridinio asmens buveinė (adresas),

▪ juridinio asmens valdymo organo duomenys,

▪ juridinio asmens veiklos laikotarpis (jeigu jis yra ribotas),

▪ juridinio asmens filialo ir/ar atstovybės kodas, pavadinimas, adresas, vadovo duomenys.

  • AVMI informuoja juridinį asmenį apie jo įregistravimą Registre atsiųsdama jam tinkamai užpildytą pranešimo apie įregistravimą Mokesčių mokėtojų registre FR0780 formą (toliau – FR0780 forma). FR0780 forma registruotu laišku juridinio asmens buveinės adresu išsiunčiama per 5 darbo dienas nuo juridinio asmens įregistravimo Registre.

  • Juridinis asmuo per 5 darbo dienas po FR0780 formos gavimo dienos turi AVMI jam patogiu būdu: tiesiogiai ar paštu elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) interneto svetainę (adresu: www.vmi.lt) pateikti tinkamai užpildytą Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų papildymą/pakeitimą Mokesčių mokėtojų registre FR0791 formą (toliau – FR0791 forma), Juridinio asmens struktūrinių padalinių duomenų papildymo/pakeitimo FR0791A formą (toliau – FR0791A forma) ir Biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų papildymo/pakeitimo FR0791B formą (toliau – FR0791B forma), patvirtintas įsakymu, kuriuo tvirtinama ši forma, kurias galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje. FR0791, FR0791A ir FR0791B formų popierinius variantus juridinis asmuo gali gauti ir AVMI.

  • Užsienio juridiniai asmenys turi registruotis mokesčių mokėtojais, pateikdami Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registroFR0227 formą.

  • FR0227 forma turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos vykdymo Lietuvoje dienos.