Mokesčių apskaičiavimas

Mokesčių apskaičiavimas
Mokesčių apskaičiavimas
  • Pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus priklausantį mokėti mokestį privalo apskaičiuoti pats mokesčių mokėtojas ir/ar mokestį išskaičiuojantis asmuo (toliau – mokesčių mokėtojas). Pastebėjęs, kad mokestis buvo apskaičiuotas neteisingai, mokesčių mokėtojas turi jį perskaičiuoti, išskirus tik žemės mokestį, kurį apskaičiuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai ir šio mokesčio mokėtojams siunčia užpildytas deklaracijas.

    Mokesčių tvarkymas

  • Jeigu mokesčių mokėtojas, teisės aktų nustatyta tvarka, neapskaičiavo mokesčio arba neteisingai apskaičiavęs jo neperskaičiavo, mokesčių mokėtojui priklausantį mokėti mokestį apskaičiuoja mokesčių administratorius, remdamasis mokesčių mokėtojo pateiktomis mokesčių deklaracijomis, apskaitos bei kitais dokumentais arba kitais MAĮ numatytais specialiais mokesčių apskaičiavimo būdais.

    Susitarimas gali būti pasirašytas mokestinio tyrimo ar mokestinio patikrinimo metu

  • Mokesčių administratorius ir mokesčių mokėtojas gali pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio, jei, apskaičiuojant mokesčius, nė viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti. Pasirašius tokį susitarimą, mokesčių mokėtojas praranda teisę ginčyti mokesčio apskaičiavimo teisingumą, o mokesčių administratorius – apskaičiuoti didesnę sumą negu nurodyta susitarime.
    Minėtas susitarimas gali būti pasirašytas mokestinio tyrimo ar mokestinio patikrinimo metu, taip pat visų mokestinių ginčų nagrinėjimo etapų metu.