VMI deklaracija gali būti pateikta tokiais būdais:

  • tiesiogiai įteikta AVMI darbuotojui;
  • atsiųsta paštu į AVMI, jų skelbiamais adresais, arba į VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyrių adresu: Neravų g. 8, Druskininkai;
  • elektroniniu būdu, vadovaujantis Deklaracijų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis (t.y., per EDS sistemą).

Nurodytais būdais turi būti pateikiamos tinkamai užpildytos spaustuviniu būdu pagamintų deklaracijų formos arba VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt >Duomenų bazės>Formos) skelbiamos deklaracijų formos, skirtos pildyti kompiuteriniu būdu.

Deklaracijos turi būti pateiktos konkretaus mokesčio įstatymo nustatytais terminais ir pagal VMI prie FM viršininko įsakymu patvirtintas atitinkamos deklaracijos pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisykles atitinkami AVMI.

Jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip, pateikiamas vienas deklaracijos egzempliorius. Jei mokesčių mokėtojui reikia deklaracijos (ar jos kopijos) su gavimo žyma, jo pageidavimu gali būti pateikti keli deklaracijos egzemplioriai (ar kopijos). Deklaracija ir jos antrasis egzempliorius (ir/ar kopija) priimami susegti arba įdėti į voką. Antrasis deklaracijos egzempliorius (ir/ar kopija) su gavimo žyma grąžinamas deklaraciją pateikusiam asmeniui tiesiogiai arba siunčiamas paštu, kai prie jų yra pridėtas vokas su pašto ženklu ir įrašytu atgaliniu adresu.