Vedybų sutarčių sudarymas

Vedybų sutarčių sudarymas
Vedybų sutartis

Vedybų sutartis – sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium (separacija). Vedybų sutartis – tai savanoriškai sudarytas susitarimas, kuriame išreiškiama bendra susitariančiųjų valia, be to, jis grindžiamas šalių lygybe.

Sutuoktiniams savo nuožiūra gali nusistatyti tokius turto teisinius režimus:

  1. turtas, įgytas tiek iki santuokos, tiek gyvenant susituokus, yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (visiško sutuoktinių turto atskirumo teisinis režimas, kuris reiškia, kad esant susituokus kiekvieno sutuoktinio įgytas turtas yra jo asmeninė nuosavybė ir jis gali ją naudoti, valdyti savo nuožiūra);
  2. turtas, kiekvieno sutuoktinio įgytas iki santuokos ir esantis jų asmeninė nuosavybė, po santuokos įregistravimo tampa jų bendrąja jungtine nuosavybe (visiško turto bendrumo teisinis režimas. Sutuoktinių turto dalys nėra nustatytos. Kiekvienas sutuoktinis turi lygias teises bendrą turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti. Bendrąja jungtine nuosavybe bus laikomas ne tik susituokus įgytas turtas, bet ir prieš sudarant santuoką sutuoktinių turėtas turtas);
  3. turtas, įgytas susituokus, yra bendroji dalinė sutuoktinių nuosavybė (sutuoktinių dalys turte nustatomos bendru susitarimu ir neprivalo būti lygios. Ši vedybų sutarties rūšis reguliuoja tik turtą, įgytą susituokus).