Jakie są sposoby uzyskania konsultacji prawnika?

Porad prawnych udzielamy na kilka sposobów: emailem, za pośrednictwem komunikatora Skype, telefonicznie oraz podczas spotkania. Najbardziej popularnym i efektywnym sposobem uzyskania porady prawnej jest odbycie spotkania z naszymi prawnikami i rozwiązanie problemu w jego trakcie.

Czy konieczne jest przybycie do Państwa biura? Świadczą Państwo usługi doradcze na odległość?

Jeśli z tego czy innego powodu Klient nie może przybyć do naszego biura i spotkać się z naszymi prawnikami, oferujemy możliwość uzyskania konsultacji prawnej na odległość (pocztą elektroniczną, telefonicznie, za pośrednictwem komunikatora Skype, Viber itd.). Mogą Państwo ponadto zadać pytanie wysyłając je na adres: info@teisesgarantas.lt.

Jak długo należy czekać na odpowiedzi przesłane Państwu drogą elektroniczną?

Odpowiedzi na pytania, przysłane do nas drogą elektroniczną, udzielamy w ciągu 24 godzin, o ile pytania zostały przysłane w dniach roboczych. W okresie dużej zajętości odpowiedź przysyłamy w ciągu 48 godzin. W przypadku komunikowania się z nami telefonicznie, za pośrednictwem komunikatora Skype bądź Viber na pytania dotyczące świadczonych przez nas usług odpowiadamy niezwłocznie. Jeśli potrzebują Państwo pilnej konsultacji, jesteśmy w stanie udzielić porady w trybie natychmiastowym. W każdym wypadku określona zosttanie i wynegocjowana cena konsultacji oraz tryb jej udzielenia. Porad prawnych udzielamy po uiszczeniu należności za usługi oraz otrzymaniu potwierdzenia, że pieniądze zostały wpłacone.

Jaka jest cena konsultacji prawnej?

Cena konsultacji prawnej jest ustalana każdorazowo, jej wysokość zależy od czasu trwania konsultacji, trybu (pilny bądź nie), złożoności oraz charakteru. Jeśli przed udzieleniem porady niemożliwe jest ustalenie czasu trwania konsultacji, zastosowanie ma taryfa za godzinę – od 50 EUR za 1 godzinę. Klienci, którzy podpisali z nami długotrwałą umowę o świadczenie usług prawnych, korzystają z wyjątkowych warunków.