Klausimas:

Prieš 6 mėnesius teismas priėmė nutarimą skirti man 300 (trys šimtai) Eurų baudą su 12 (dvylikos) mėnesių teisės vairuoti transporto priemones atėmimu už transporto priemonės vairavimą esant neblaiviam. Ar yra tikimybė susigrąžinti vairuotojo pažymėjimą anksčiau laiko?

Iki 2016 m. galo galiojęs ATPK 329 str. numatė: teisės vairuoti transporto priemonę atėmimo termino sutrumpinimo galimybę. ATPK 329 str. įtvirtina taisyklę, pagal kurią nuobaudą paskyręs organas (pareigūnas) gali, praėjus ne mažiau kaip pusei paskirtojo laiko, pagal visuomeninės organizacijos, darbdavio tarpininkavimą, o kai tokia teisė atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, – ir pagal Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažymą sutrumpinti nurodytos teisės atėmimo terminą, jeigu asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemonę, teisės atėmimo laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimo.

Atsakymas:

Remiantis ATPK 329 str. bei teismų praktika administracinių teisės pažeidimų bylose, galima išskirti tokias teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimo sąlygas:

1. Asmuo,  kuriam  atimta  teisė  vairuoti  transporto  priemonę,  teisės  atėmimo  laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimo;
2. Turi būti praėję ne mažiau kaip pusė paskirtojo teisės atėmimo laiko;
3. Turi  būti  pateiktas  visuomeninės  organizacijos  arba  darbdavio  tarpininkavimas sutrumpinti nurodytos teisės atėmimo terminą;
Kai teisė vairuoti transporto priemones atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, turi būti pateikta Vyriausybės  įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažyma.

Atkreipiame dėmesį, Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Administracinių nusižengimų kodeksas (Toliau – ANK), kuris pakeitė jau istorija tapusį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (Toliau – ATPK). Norime pabrėžti, jog ANK nebelieka galimybės kreiptis su prašymu grąžinti teisę vairuoti suėjus pusės teisės vairuoti atėmimo termino.

Vis dėl to jeigu Jums teisė vairuoti buvo atimta iki ANK įsigaliojimo, Jūs vis dar galite ir turite pasinaudoti aukščiau minėta ATPK norma ir kreiptis į Teismą su prašymu dėl termino sutrumpinimo. Kaip jau minėta, jeigu teisė vairuoti buvo atimta jau nuo šių metų – tokios galimybės nebelieka. Stebėsime įstatymų leidėjo tolimesnius veiksmus dėl ANK pakeitimų ir tai apžvelgsime naujuosiuose mūsų straipsniuose ir komentaruose.

Visus Jus dominančius teisinius klausimus galite užduoti adresu:  info@tga.lt