Distribucijos (paskirstymo) sutartimi viena šalis – distributorius – įsipareigoja tam tikrą laiką ar neterminuotai savo vardu ir lėšomis pirkti iš kitos šalies – gamintojo (tiekėjo) – prekes (paslaugas) ir parduoti jas galutiniam vartotojui ar kitiems distributoriams bei atlikti kitus su prekių (paslaugų) perpardavimu susijusius darbus, o gamintojas (tiekėjas) įsipareigoja parduoti prekes (paslaugas) distributoriui bei atlikti kitus su prekių (paslaugų) paskirstymu susijusius darbus.

Distribucijos sutarties šalimis gali būti tik įmonės (verslininkai).

Distribucijos sutartis gali būti sudaryta tam tikram terminui arba ji gali būti neterminuota. Distribucijos sutartis turi būti rašytinė. Šio reikalavimo nesilaikymas sutartį daro negaliojančią.

Distributorius yra nepriklausoma įmonė (verslininkas), savo vardu ir lėšomis perkanti prekes iš gamintojo ar kito distributoriaus ir perparduodanti jas galutiniam vartotojui ar kitiems distributoriams.

Distribucijos sutarčių rūšys:

 

Išimtinė distribucija (gamintojas (tiekėjas) įsipareigoja parduoti sutartyje nurodytas perparduoti skirtas prekes tik vienam distributoriui konkrečioje distributoriui išimtinai priskirtoje teritorijoje arba konkrečiai distributoriui išimtinai paskirtai pirkėjų grupei.);

Pasirinktinė distribucija (gamintojas (tiekėjas) įsipareigoja parduoti skirtas perparduoti prekes tik tam tikriems distributoriams, kurie atitinka gamintojo (tiekėjo) nustatytus techninius, kvalifikacinius ir kitokius kriterijus.).

Distributorius, jeigu ko kita nenustato sutartis ir konkurencijos teisės reikalavimai, privalo:

 

 1. parduoti prekes tik sutartyje nustatytoje teritorijoje ar sutartyje nustatytiems asmenims;
 2. užtikrinti efektyvų prekių paskirstymą;
 3. organizuoti gamintojo (tiekėjo) prekių reklamą ir reklamines kampanijas;
 4. užtikrinti reikiamą savo darbuotojų kvalifikaciją ir jos kėlimą;
 5. užtikrinti tinkamą prekių saugojimą ir sandėliavimą, nuolatinį jų atsargų papildymą sandėliuose, steigti ir išlaikyti prekybos sandėlių tinklą;
 6. parduoti prekes su gamintojo (tiekėjo) prekės ženklu arba gamintojo (tiekėjo) specialiai įpakuotas ar kitaip paženklintas prekes;
 7. nesteigti filialų ir atstovybių kitoje, nei nustatyta sutartyje, teritorijoje;
 8. pirkti prekes tam tikromis partijomis arba prekių minimumą per tam tikrą sutartyje nustatytą terminą;
 9. parduoti prekes per tam tikrą sutartyje nustatytą terminą;
 10. techniškai aptarnauti prekes po jų pardavimo arba teikti kitas garantines ar aptarnavimo paslaugas tų prekių pirkėjams;
 11. teikti gamintojui (tiekėjui) informaciją apie rinkos būklę, jos pasikeitimus bei atlikti rinkos tyrimus;
 12. negaminti prekių, kurios konkuruoja su sutartyje nustatytomis prekėmis;
 13. neatskleisti gamintojo (tiekėjo) komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos;
 14. pasibaigus sutarčiai, grąžinti gamintojui (tiekėjui) visus iš jo gautus dokumentus, medžiagas, prekių pavyzdžius ir kt.

 

Gamintojas (tiekėjas), jeigu ko kita nenustato sutartis, privalo:

 

 1. parduoti tinkamos kokybės prekes ir garantuoti jų kokybę, parduoti prekes sutartyje nustatytais terminais ir mastu;
 2. parduoti sutartas prekes tik distributoriui ir neparduoti prekių tiesiai vartotojams;
 3. apmokyti distributoriaus darbuotojus;
 4. aprūpinti distributorių reklamine medžiaga;
 5. mokėti distributoriui sutartyje nustatytą atlyginimą už distributoriaus teikiamas papildomas paslaugas.