Išlaikymo priteisimas nepilnamečiams vaikams, sutuoktiniui
Išlaikymo priteisimas nepilnamečiams vaikams

Jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį.

Išlaikymo priteisimas nepilnamečiams vaikams, sutuoktiniui

Išlaikymas taip pat priteisiamas, jeigu tėvai, nutraukdami santuoką ar pradėdami gyventi skyrium, nesusitarė dėl savo nepilnamečių vaikų išlaikymo šios knygos nustatyta tvarka.

Išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus atvejus, kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo, kuris jam nepilnamečiui nustatytas.

Priteisto išlaikymo išieškojimas nutraukiamas, jeigu:

 

  1. nepilnametis emancipuojamas;
  2. vaikas sulaukė pilnametystės;
  3. vaikas įvaikinamas;
  4. vaikas miršta.

 

Kai asmuo, iš kurio buvo priteistas išlaikymas, mirė, išlaikymo pareiga pereina jo įpėdiniams, kiek leidžia paveldimas turtas.

Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir atskyrus vaikus nuo tėvų arba apribojus tėvų valdžią, išskyrus atvejus, kai vaikas įvaikinamas.

Teismas gali priteisti išlaikymą nepilnamečiams vaikams iš jų tėvų (vieno jų), kurie nevykdo pareigos išlaikyti savo vaikus, šiais būdais:

 

  1. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis;
  2. konkrečia pinigų suma;
  3. priteisiant vaikui tam tikrą turtą.