Prokūra

Prokūra
Prokūra

Prokūra – įgaliojimas, kuriuo juridinis asmuo (verslininkas) suteikia teisę savo darbuotojui ar kitam asmeniui atstovaujamojo vardu ir dėl jo interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su juridinio asmens (verslininko) verslu.

Taip pat, prokūra suteikia teisę atstovaujamojo vardu ir dėl jo interesų atlikti teisinius veiksmus teisme ir kitose ne teismo institucijose. Prokuristas – asmuo, kuriam išduota prokūra.

Prokūrą išduoda atitinkamas juridinio asmens valdymo organas ar juridinio asmens savininkas arba jo įgaliotas asmuo juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka. Prokūra gali būti išduodama keliems asmenims (bendroji prokūra). Tokiu atveju visi prokuristai privalo veikti kartu.

Prokūra turi būti rašytinė ir pasirašyta asmens, turinčio teisę išduoti prokūrą. Prokūra turi būti įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka.

Prokūra yra specifinė įgaliojimo rūšis, kuri:

 

 1. išduodama tik verslininko – juridinio asmens arba fizinio asmens – vardu,
 2. išduodama tik fiziniam asmeniui, dažniausiai juridinio asmens darbuotojui (prokuristui),
 3. taikoma tik verslo santykiams bei atlikti teisinius veiksmus teisme ir kitose ne teismo institucijose.

Prokuristas neturi teisės atlikti ir jam negali būti pavedama atlikti šių veiksmų:

 

 1. perleisti atstovaujamojo nekilnojamąjį daiktą (įmonę) ar suvaržyti teises į jį;
 2. pasirašyti atstovaujamojo balansą ir mokesčių deklaraciją;
 3. skelbti atstovaujamojo bankrotą;
 4. duoti prokūrą;
 5. priimti į įmonę dalininkus;
 6. perduoti savo įgaliojimų kitam asmeniui.

Prokūra pasibaigia, kai:

 

 1. atstovaujamasis ją atšaukia;
 2. prokuristas jos atsisako;
 3. atstovaujamajam iškelta bankroto byla;
 4. likviduojamas ar reorganizuojamas išdavęs prokūrą juridinis asmuo;
 5. prokuristas miręs.

 

Atstovaujamasis gali pavesti savo darbuotojams atlikti veiksmus, kurie tam tikroje verslo srityje yra kasdieniai ir įprastiniai, neišduodamas prokūros. Preziumuojama, kad parduotuvėje ar sandėlyje dirbantys darbuotojai be specialaus įgaliojimo turi teisę parduoti, išduoti ar priimti prekes, taip pat priimti pretenzijas dėl prekių kiekio ir kokybės.