Registracijos adreso suteikimas

Registracijos adreso suteikimas
Registracijos adreso suteikimas

Įmonės registracijos adresas yra privalomas juridiniams asmenims. Juridinių asmenų registre turi būti nurodoma juridinio asmens buveinė (adresas). Mes suteisime registracijos (buveinės) adresą Jūsų steigiamai ar jau vykdančiai veiklą įmonei.

Juridinio asmens buveine laikoma ta vieta, kurioje yra nuolatinis jo valdymo organas. Juridinio asmens buveinė apibūdinama nurodant patalpų, kuriose yra buveinė, adresą.

Jeigu juridinio asmens buveinė, nurodyta juridinių asmenų registre, steigimo dokumentuose ar sandoryje, ir jo nuolatinio valdymo organo buvimo vieta nesutampa, tai tretieji asmenys nuolatinio valdymo organo buvimo vietą turi teisę laikyti juridinio asmens buveine. Juridinis asmuo, pakeitęs buveinę, privalo atitinkamai pakeisti steigimo dokumentus ir juos įregistruoti.

Suteikiame virtualų registracijos (buveinės) adresą steigiamai ar jau vykdančiai veiklą įmonei. Neribotam laikotarpiui – 90 EUR.