Reikalavimo perleidimas

Reikalavimo perleidimas (cesija) – tai pradinio kreditoriaus (cedento) turimo ar būsimo reikalavimo (viso ar jo dalies) perdavimas naujajam kreditoriui (cesionarijui). Taigi dėl reikalavimo perdavimo pasikeičia kreditorius, o skolininkas lieka tas pats.

Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu.

Reikalavimo perleidimo sąlygos:

 

 1. Sutartis tarp pradinio kreditoriaus ir naujojo kreditoriaus. Neturi įtakos sutarties galiojimui nepranešimas skolininkui apie reikalavimo perleidimą arba skolininko nesutikimas su reikalavimo perleidimu, išskyrus vienintelį atvejį, kai draudžiama perleisti reikalavimą be skolininko sutikimo – kai kreditoriaus asmuo skolininkui turi esminės reikšmės (pvz., vykdyti prievolę kitam kreditoriui būtų daug sunkiau);
 2. Reikalavimo perleidimo sutarties formai keliami tokie pat reikalavimus kaip ir pagrindinei prievolei.
  – Jei pagrindinei prievolei reikėjo paprastos rašytinės formos, tai ir reikalavimo perleidimo sutartis turi būti sudaryta rašytine forma (gali būti ir notarine).
  – Jei pagrindinę prievolę pagrindžiančiai sutarčiai reikėjo teisinės registracijos, tai ir reikalavimo perleidimo sutartį taip pat privalu įregistruoti;
 3. Reikalavimo perleidimo galimumas. Draudžiama perleisti reikalavimą:
  – draudžiama perleisti reikalavimą teisėjui,
  – prokurorui
  – ar advokatui, kurie dėl šio reikalavimo iškeltoje byloje atlieka savo tarnybines pareigas,
 4. Reikalavimo apibrėžtumas. Galima perleisti tiek esamą, tiek būsimą reikalavimą, todėl reikalavimas turi būti apibrėžtas ne absoliučiai, o pakankamai, t. y. jo atsiradimo momentu turi būti aiškūs jo turinys, dydis ir skolininkas.
 5. draudžiama perleisti reikalavimą, kuris neatsiejamai susijęs su kreditoriaus asmeniu (reikalavimą išlaikyti, reikalavimą atlyginti žalą, padarytą dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo ir t. t.).
 6. kurio atžvilgiu negalimas išieškojimas.

Apibendrinant

Pradiniam kreditoriui (cedentui), jau perleidusiam reikalavimą, atsiranda tam tikros pareigos naujojo kreditoriaus (cesionarijaus) atžvilgiu. Svarbiausios iš jų – tai pareiga perduoti naujajam kreditoriui dokumentus, patvirtinančius reikalavimo teisę ir papildomas teises, bei pareiga atsakyti naujajam kreditoriui už perleisto reikalavimo negaliojimą.