Skolos perkėlimas – tai situacija, kai trečiasis asmuo pagal sutartį su kreditoriumi perima skolininko pareigas ir teises.

Galimi du skolos perkėlimo būdai:

 

  1. skolos perkėlimas pagal kreditoriaus ir naujojo skolininko sutartį;
  2. skolos perkėlimas pagal skolininko ir skolos perėmėjo sutartį.

 

Skolos perkėlimo sutartis turi būti rašytinė. Tačiau rašytinės formos nebuvimas automatiškai nedaro skolos perkėlimo sutarties negaliojančia. Šiuo atveju tik iškyla įrodinėjimo pareiga, kad tokia sutartis buvo sudaryta.

Skolos perkėlimas negalimas tais atvejais, kai perkėlimą draudžia įstatymas, sutartis, kai skolos perkėlimas neatsiejamai susijęs su skolininku (pareiga mokėti išlaikymą, pareigos, susijusios su asmeninių paslaugų teikimu ir kt.).

Kreditorius ir trečiasis asmuo turi teisę sudaryti skolos perkėlimo sutartį, pagal kurią trečias asmuo perima skolininko teises ir pareigas. Taigi trečias asmuo tampa naujuoju skolininku. Trečiajam asmeniui perėmus skolą prievolė, egzistavusi tarp kreditoriaus ir pradinio skolininko, pasibaigia. Šiuo atveju pradinio skolininko sutikimo nereikia.

Kai skola perkeliama pagal skolininko ir skolos perėmėjo sutartį, yra būtinas kreditoriaus sutikimas, kurio negavus skolos perkelti negalima. Skolininkas ir skolos perėmėjas turi teisę kreipdamiesi į kreditorių dėl sutikimo gavimo nustatyti terminą, per kurį kreditorius gali duoti sutikimą. Jeigu per nustatytą terminą kreditorius neatsako, tai laikoma, kad sutikimas nėra suteiktas. Taip pat, skolos perkėlimo sutikimas gali būti iš anksto numatytas kreditoriaus ir skolininko sutartyje. Negavus kreditoriaus sutikimo prieš kreditorių atsakingas asmuo išlieka pagrindinis skolininkas. Tarp skolininko ir skolos perėmėjo sutartis dėl skolos perkėlimo yra, tačiau jos įsigaliojimas nukeliamas, kol kreditorius sutiks su skolos perkėlimu.

Esant kreditoriaus tylėjimui skolą prisiimantis asmuo gali kreiptis į kreditorių su pasiūlymu priimti prievolės įvykdymą. Nors ir pareiškimo dėl sutikimo ar nesutikimo nėra, kreditorius savo veiksmais gali priimti prievolės įvykdymą iš naujojo skolininko, tokiu būdu sutikti su skolos perkėlimu, pagal kurį eliminuojamas pradinis skolininkas.

Perkėlus skolą su kreditoriaus sutikimu naujasis skolininkas spręsdamas kilusius nesutarimus su kreditoriumi gali gintis iš esmės tais pačiais atsikirtimais, kurie buvo tarp kreditoriaus ir pradinio skolininko. Tačiau naujasis skolininkas negali gintis tais būdais, kurie gali būti panaudoti tik asmeniškai pradinio skolininko ir negali reikalauti taikyti įskaityti pradiniam skolininkui priklausantį reikalavimą bei reikšti atsikirtimų, susijusių su pradinio ir naujojo skolininko tarpusavio santykiais.