vekselisVienas populiariausių šių dienų skolos užtikrinimo būdų yra skolos raštelis, tačiau pastebėtina, jog kuo toliau tuo labiau praktikoje pradedamas naudoti kitas finansinis instrumentas – vekselis.

Vekselis yra vertybinis popierius, kurį išrašęs asmuo (vekselio davėjas) besąlygiškai įsipareigoja sumokėti vekselyje nurodytą pinigų sumą asmeniui (vekselio turėtojas) pats, arba nurodo tai padaryti kitam asmeniui.

Dėl kokių priežasčių vekselis tampa vienu pagrindinių teisiniu skolos užtikrinimo institutų, ir kokie jo privalumai?

Kaip jau minėta vekselis dažniausiai yra siejamas ir lyginamas su skolos rašteliu arba paskolos sutartimi. Tačiau verta pažymėti, jog skirtingai negu skolos rašteliui, vekseliui galioja griežti formos  ir turinio reikalavimai, tačiau juos įvykdžius, vekselio reikalavimai patenkinami greičiau ir papraščiau.

Pagrindiniai vekselio privalumai:

  1. Vekselyje nėra būtina nurodyti išdavimo priežastis, tad vekselio gavėjui nėra pareigos įrodinėti skolos atsiradimo fakto.
  2. Vekselio turėtojas išvengia teismo, kadangi procedūra vykdoma ne ginčo tvarka, tai natūralu leidžia sutaupyti papildomai lėšų, o svarbiausia išvengti ilgo teismo proceso. Vekselio turėtojas turi gauti vykdomąjį dokumentą kreipdamasis pas notarą. Tuomet turint procesinį dokumentą, anstoliui kyla pagrindas pradėti priverstinį skolos išieškojimą iš skolininko.
  3. Įstatymai nedraudžia vekselio perleisti kitiems asmenims, nesvarbu ar tai fizinis ar juridinis asmuo.

Vekselyje privalomai nurodomi rekvizitai:

  1. Vardas, pavardė ar pavadinimas (įmonės ar kito juridinio asmens).
  2. Vekselio išrašymo vieta ir data.
  3. Mokėjimo vieta ir terminas.
  4. Įsipareigojimas sumokėti vekselyje nurodytą pinigų sumą (besąlygiškai).
  5. Vekselio davėjo parašas.

 

Norime pabrėžti, jog jeigu vekselio suma viršyja 3000 eurų, tuomet vekselis turi būti patvirtintas notaro. Jeigu suma minėtų 3000 eurų neviršyja, notarinė forma nėra privaloma.

Vekselis dažniausiai yra išrašomas vienu originaliu egzemplioriumi, kurį saugo kreditorius (vekselio turėtojas). Dažnai kyla klausimas, kokių būdu yra užfiksuojamas skolos gražinimas, tačiau didelių kėblumų kilti neturėtų, kadangi vekselio davėjas apmokėjęs skolą, turi teisę reikalauti grąžinti jau apmokėtą vekselį.

Prireikus teisinės pagalbos, visada galite kreiptis į mūsų teisininkus, tuomet būsite tikri, jog kilus neaiškumams, jie greitai bus išspręsti ir visos įstatymo numatytos vekselio procedūros bus atliktos.

Teisininkas Darius Dzikas