Įmonės pavadinimas

Įmonės pavadinimo keitimas
Įmonės pavadinimas

Juridinis asmuo privalo turėti savo pavadinimą, pagal kurį jį būtų galima atskirti nuo kitų juridinių asmenų. Juridinio asmens pavadinimas yra juridinio asmens nuosavybė, tačiau jis negali būti parduotas ar kitaip perduotas kito asmens nuosavybėn atskirai nuo juridinio asmens.

Juridinio asmens pavadinimas neturi prieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei ir klaidinti visuomenę:

 • dėl juridinio asmens steigėjo,
 • dalyvio,
 • buveinės,
 • veiklos tikslo,
 • teisinės formos,
 • tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus,
 • žinomesnių Lietuvos visuomenei užsienio įmonių,
 • įstaigų ir organizacijų vardus,
 • prekių ir paslaugų ženklus.
  Juridinio asmens pavadinimas neturi klaidinti dėl jo tapatumo ar panašumo į anksčiau už juridinį asmenį Lietuvos Respublikoje pateiktus registruoti, įregistruotus ar pripažintus žinomus prekių ir paslaugų ženklus.

Įmonės pavadinimo keitimas

Juridinis asmuo prieš pakeisdamas savo pavadinimą privalo apie tai pranešti viešai vieną kartą arba pranešti visiems juridinio asmens kreditoriams raštu. Jei juridinis asmuo neįvykdo šios pareigos, jam tenka su nepranešimu apie pavadinimo pakeitimą susijusių neigiamų pasekmių atsiradimo rizika.

Apibendrinant

Juridinio asmens pavadinimas keičiamas keičiant steigimo dokumentus, kurie registruojami juridinių asmenų registre tik tada, kai yra viešai pranešta vieną kartą arba pranešta visiems juridinio asmens kreditoriams raštu. Juridinis asmuo gali kreiptis į juridinių asmenų registrą dėl numatomo suteikti juridinio asmens naujojo pavadinimo laikino įtraukimo į juridinių asmenų registrą.