Informacija vairuotojams

transporto priemones konfiskavimas
Transporto priemonės konfiskavimas


Šiuo metu galiojančiame Administracinių pažeidimų kodekse (Toliau – ATPK) yra teisės normų, kurių pažeidimai gali skaudžiai „kainuoti“ vairuotojams – transporto priemonės konfiskavimą. Tačiau pabrėžtina, jog yra normų, kur vairuotojai su transportu atsisveikina visam laikui ir normų, kur tik Teismas sprendžia ar konfiskuoti transporto priemonę, ar ne.
ATPK 22 straipsnyje nurodyta jog daikto konfiskavimas, gali būti skiriamas kaip pagrindinės ir kaip papildomosios administracinės nuobaudos.
Supažindinsime su teisės normomis, kurias pažeidus transporto priemonės gali būti konfiskuotos arba besąlygiškai konfiskuojamos be galimybės jas susigrąžinti.

511-1 straipsnis. Neeksploatuojamos transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose

Asmeniui jau baustam už šio straipsnio pažeidimą, kai vairuotojas nepasirūpina savo transporto priemone po policijos ar kitos institucijos raštiško perspėjimo, užtraukia baudą su transporto priemonės konfiskavimu arba be jo.

127 straipsnis. Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs nežymų sveikatos sutrikdymą arba nulėmęs turto sugadinimą

Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą, padaryti neblaivaus (girto) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų užtraukia asmeniui baudą, su transporto priemonės konfiskavimu ar be jo arba administracinį areštą nuo dešimties iki dvidešimties parų su transporto priemonės konfiskavimu.

129 straipsnis. Transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, neturinčių teisės vairuoti

Asmeniui kuris vairavo transporto priemonę neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų neturėdamas teisės vairuoti užtraukia baudą su transporto priemonės konfiskavimu arba be jo. Pabrėžtina, jog už šį teisės pažeidimą yra numatytas net areštas nuo dvidešimties iki trisdešimties parų su transporto priemonės konfiskavimu.

130 straipsnis. Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos

Asmeniui kuris nepakluso teisėtam policijos pareigūno reikalavimui sustoti taip pat pasitraukimas iš eismo įvykio vietos su kuriuo vairuotojas yra tiesiogiai susijęs neturėdamas tam teisės vairuoti užtraukia baudą su transporto priemonės konfiskavimu ar be konfiskavimo arba administracinį areštą nuo dvidešimties iki trisdešimties parų su transporto priemonės konfiskavimu ar be konfiskavimo (asmuo turintis teisę vairuoti ją praranda mažiausiai trejiems metams, tačiau transporto priemonė nėra konfiskuojama). Pabrėžiama, jog nepaklusimas Muitinės arba Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę asmeniui užtraukia TIK baudą.

130-2 straipsnis. Pakartotinis transporto priemonių vairavimas neblaivių arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų

Transporto priemonių vairavimas neblaivių arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų arba vengusių neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vairuotojų, kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už šio ATPK 1242 straipsnio trečiojoje ar ketvirtojoje dalyje, 126 straipsnyje, 127 straipsnio trečiojoje dalyje, 129 straipsnyje numatytus pažeidimus užtraukia asmenis baudą su transporto priemonės konfiskavimu.
 

210 straipsnis. Kontrabanda

Prekių ar kitų daiktų gabenimas per valstybės sieną, užtraukią baudą su kontrabandos daiktų, taip pat gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimu ar be konfiskavimo.
Apžvelgus teisės normas, pastebėtina jog transporto priemonės konfiskacija daugelyje atveju priklauso nuo Teismo. Kaip matyti iš normų sankcijų, juose numatytas transporto priemonės konfiskavimas, kai skiriama bauda, yra įtvirtintas kaip alternatyvi papildoma nuobauda. Nors įstatymas nenustato konkrečių kriterijų, kokiais atvejais ir kokiomis sąlygomis turėtų būti skiriama viena ar kita administracinė nuobauda tuo atveju, kai už administracinį teisės pažeidimą yra numatyta alternatyvi sankcija, tačiau pripažintina, jog parenkant nuobaudos rūšį, turi būti įvertinta, kokia nuobaudos rūšis būtų efektyviausia, siekiant ATPK 20 str. numatytų administracinės nuobaudos tikslų – nubausti ir auklėti administracinį teisės pažeidimą padariusį asmenį, ir sulaikyti jį nuo naujų pažeidimų padarymo.

Kasacinės instancijos teismas yra konstatavęs

Kasacinės instancijos teismas yra konstatavęs, kad administracinės nuobaudos taikymas atitinka proporcingumo reikalavimą, kai tarp padaryto teisės pažeidimo ir už šį pažeidimą nustatytos nuobaudos, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti yra teisinga pusiausvyra. Teisinga ir protinga laikytina tokia nuobauda, kurią paskyrus gali būti pasiekti nuobaudos tikslai ir kuri, vertinant pažeidimo pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2AT-4-2011). Taigi, taikant papildomą administracinę nuobaudą – automobilio konfiskavimą, toks nuosavybės teisių ribojimas taip pat turi atitikti visuomenės siekiamus visuotinai svarbius tikslus ir negali būti laikomas priemone, kuri varžo asmens teises labiau negu reikia, kad šie tikslai būtų pasiekti.
UAB „Teisės garantas“ Teisininkas Darius Dzikas