Įskaitymas – vienos šalies pareiškimas (sandoris), kuriuo pakeičiami prievoliniai santykiai tarp kreditoriaus ir skolininko, jeigu tokie santykiai turėjo priešpriešinių vienarūšių įskaitytinų reikalavimų.

Prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymu vienas reikalavimas yra įskaitomas į priešingos šalies reikalavimą, tokiu būdu sumažinant vienos iš šalies prievolės dydį, o kitos šalies prievolę panaikinant.

Įskaitymo pagrindinis tikslas ir pasekmė yra prievolės pabaiga. Įskaičius vienos šalies reikalavimą į savo reikalavimą, pasibaigia viena iš prievolių.

Tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą būtina, kad egzistuotų šios sąlygos:

 

 1. Kreditoriaus ir skolininko reikalavimai turi būti priešpriešiniai. Prievolės šalis turi sieti abipusės teisės ir pareigos, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – savo skolininko skolininkas;
 2. Priešpriešiniai reikalavimai turi būti vienarūšiai (abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat);
 3. Pagal kiekvieną įskaitomą reikalavimą turi b8ti suėjęs terminas arba jo terminas nenurodytas ar apibrėžtas pareikalavimo momentu. Be to, reikalavimai turi būti galiojantys ir vykdytini;
 4. Įskaitymas yra besąlyginis (jis negali priklausyti nuo tam tikrų sąlygų), neterminuotas (įskaitymu negali būti nustatomi jokie terminai).

 

Įskaitymas atliekamas esant vienos šalies pareiškimui, todėl įskaitymui užtenka vienos šalies valios. Pareiškimas apie prievolės įskaitymą ir informavimas gali būti padaromas vienasmenišku aktu ar dokumentu. Tai reiškia, kad kita prievolės šalis neturi teisės pasisakyti dėl to, ar ji sutinka su įskaitymu, ar ne. Jeigu kreditorius turi skolininko išduotą skolos dokumentą, tai įskaitoma padarant įrašą skolos dokumente ir grąžinant šį dokumentą skolininkui. Jeigu įskaitymas nepadengia viso reikalavimo arba skolos dokumentas reikalingas kreditoriui kitoms teisėms įgyvendinti, tai kreditorius turi teisę pasilikti skolos dokumentą su įrašu apie įskaitymą, tačiau privalo apie įskaitymą raštu pranešti skolininkui.

Draudžiama įskaityti:

 

 1. reikalavimus, kurie ginčijami teisme;
 2. reikalavimus, atsiradusius iš sutarties dėl turto perleidimo su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos;
 3. reikalavimus, kurių įvykdymas susijęs su konkretaus kreditoriaus asmeniu;
 4. dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atsiradusius reikalavimus atlyginti žalą;
 5. reikalavimus valstybei, tačiau valstybė turi teisę taikyti įskaitymą;
 6. kai prievolės dalykas yra turtas, į kurį negalima nukreipti išieškojimo;
 7. įstatymų numatytus kitokius reikalavimus.

Skolininkas neturi įskaitymo teisės, jeigu jis privalo atlyginti savo tyčiniais veiksmais padarytą žalą.