Pertvarkymas

Juridinio asmens pertvarkymas
Juridinio asmens pertvarkymas

Tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. Pertvarkymo metu juridinis asmuo nėra likviduojamas, pasikeičia tik juridinio asmens teisinė forma.

Nepaisant to, kokia bus naujo juridinio asmens teisinė forma, pertvarkomo juridinio asmens dalyviai (savininkas, akcininkai, dalininkai, nariai ir pan.) trejus metus yra subsidiariai atsakingi pagal pertvarkomo juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki naujos teisinės formos juridinio asmens įregistravimo juridinių asmenų registre.
Uždarosios akcinės bendrovės/akcinės bendrovės pertvarkymas

Uždaroji akcinė bendrovė ar akcinė bendrovė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę (ar uždarąją akcinę bendrovę), valstybės įmonę, savivaldybės įmonę, žemės ūkio bendrovę, kooperatinę bendrovę (kooperatyvą), tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendiją, individualią įmonę, viešąją įstaigą.

Nemoki bendrovė negali būti pertvarkoma. Sprendimą pertvarkyti bendrovę priima visuotinis akcininkų susirinkimas. Apie sprendimą pertvarkyti bendrovę turi būti viešai paskelbta įstatuose nurodytame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbta įstatuose nurodytame dienraštyje vieną kartą ir pranešta visiems bendrovės kreditoriams raštu. Pertvarkymas laikomas baigtu nuo naujos teisinės formos juridinio asmens pakeistų steigimo dokumentų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

Individualios įmonės pertvarkymas

Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, viešąją įstaigą.

Apie sprendimą pertvarkyti individualią įmonę turi būti viešai paskelbta individualios įmonės nuostatuose nurodytame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbta individualios įmonės nuostatuose nurodytame dienraštyje vieną kartą ir pranešta visiems individualios įmonės kreditoriams raštu.

Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę bendrovę, jeigu individualios įmonės turtas, atėmus visus individualios įmonės įsipareigojimus, yra ne mažesnis nei Akcinių bendrovių įstatyme akcinei bendrovei ar uždarajai akcinei bendrovei nustatytas minimalus įstatinio kapitalo dydis (AB – 43443 EUR, UAB – 2896.2 EUR).

Pertvarkymas laikomas baigtu nuo naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Viešosios įstaigos pertvarkymas

Viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į biudžetinę įstaigą (kai viešosios įstaigos savininkas yra valstybė ar savivaldybė), paramos ir labdaros fondą. Viešasis juridinis asmuo, išskyrus valstybės ir savivaldybės įmones, negali būti pertvarkomas į privatųjį juridinį asmenį.

Sprendimui pertvarkyti viešąją įstaigą į biudžetinę įstaigą, išlaikomą iš Lietuvos valstybės biudžeto, priimti reikia Finansų ministerijos pritarimo.

Sprendimą pertvarkyti viešąją įstaigą ir kartu po pertvarkymo veiksiančio juridinio asmens steigimo dokumentus priima visuotinis dalininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma.

Sprendimą pertvarkyti viešąją įstaigą patvirtinantis dokumentas turi būti pateiktas juridinių asmenų registrui. Pertvarkymas laikomas baigtu nuo veiksiančio po pertvarkymo juridinio asmens steigimo dokumentų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Ūkinių bendrijų pertvarkymas

Tikroji ūkinė bendrija ar komanditinė ūkinė bendrija gali būti pertvarkoma į komanditinę ūkinę bendriją (ar tikrąją ūkinę bendiją), akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, žemės ūkio bendrovę, kooperatinę bendrovę (kooperatyvą), individualią įmonę, viešąją įstaigą, labdaros ir paramos fondą.