Policijos pareigūnai stabdo transporto priemones

policijos pareigunai stabdo automobilius
Policijos pareigūnai stabdo automobilius

Daugeliui transporto priemonės vairuotojų yra tekę susidurti su policijos pareigūnais.  Vieniems  „pažintis” buvo maloni ir teigiama, kitiems sukėlusi neigiamas, galbūt net konfliktines situacijas. Nepatyrusiems ar jauniems vairuotojams policijos pareigūnų dėmesys sukelia tam tikrą baimės jausmą net ir nepadarius jokio teisės pažeidimo.

Kada policijos pareigūnai turi teisę ir gali stabdyti transporto priemones? Kaip privalo elgtis patrulis ir kokias pareigas jis turi?  Kaip turi elgtis asmuo, kurį sustabdė policijos pareigūnas?

Daugelis tikriausiai žino, jog stabdant policijos pareigūnui transporto priemonę asmuo privalo sustoti. Už nepaklusimą uniformuoto policijos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę numatyta griežta administracinė atsakomybė.
Policijos patrulio reikalavimas sustoti išreiškiamas duodant signalą lazdele arba mojant skrituliu su raudonu atšvaitu skersai judėjimo krypties, arba per garsiakalbį liepiant sustoti. Reikalavimas sustabdyti transporto priemonę taip pat gali būti išreiškiamas įjungus specialiomis spalvomis nudažyto ir policijos ženklu pažymėto automobilio švieslentę su užrašu STOP POLICIJA arba STOP.

Pareigūno prašymui reikia parodyti tam tikrus dokumentus

Paprašius pareigūno, transporto priemonės vairuotojas turi pateikti visus reikiamus dokumentus (vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registravimo bei privalomosios techninės apžiūros dokumentus, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą). Tiesa, Vidaus reikalų ministerija yra parengusi Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, kurios panaikintų prievolę B kategorijos vairuotojams visada vežiotis reikiamus dokumentus. Policijos patikrinimo metu, pareigūnui užtektų pateikti tik asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Policijos pareigūnas vadovaujasi įstatymais

Policijos pareigūnai turi specialias teises, kurios jiems numato tam tikrus įgaliojimus. Dažnai vairuotojai teigia, jog pareigūnai įgaliojimus viršija ir elgiasi neteisėtai. Tačiau policijos pareigūnas taip pat vadovaujasi įstatymais ir privalo laikytis jiems numatytomis taisyklėmis. Vykdydamas tarnybines pareigas, policijos pareigūnas privalo prisistatyti, trumpai ir aiškiai išdėstyti kreipimosi priežastį ir tikslą  jums paprašius ir pareikalavus, pareigūnas privalo pateikti savo tarnybinį pažymėjimą.

Policijos patrulis, bendraudamas su asmenimis, privalo laikytis Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodekso normų. Sustabdęs transporto priemonę, pareigūnas privalo jums pasakyti sustabdymo priežastį, bendraudami, turi būti ramūs, apgalvotai reikšti savo mintis ir nuomonę. Pareigūnas negali veltis į konfliktines situacijas, įžeidinėti ar žeminti žmogaus garbę ir orumą. Pokalbis turi būti dalykiškas, turintis tikslą ir paskirtį.

Policijos patrulis prieš stabdant turi įvertinti visas aplinkybes

Prieš stabdydamas transporto priemonę policijos patrulis turi įvertinti visas aplinkybes, kad nekiltų grėsmė jo ir kitų žmonių saugumui, sustojusi transporto priemonė netrukdytų kitiems eismo dalyviams. Policijos patrulis turėtų vengti stabdyti transporto priemones vietose, kuriose sustoti ir stovėti draudžia kelio ženklai ar ženklinimas, kitose KET nustatytose vietose, jei sustojusi transporto priemonė gali sukelti eismo įvykį, sutrukdyti kitų transporto priemonių ar pėsčiųjų eismą, sudaryti transporto grūstį. Tai yra tik rekomendacinio pobūdžio taisyklė, nes dažnai galime viešojoje erdvėje išgirsti kritikos pareigūnų atžvilgiu, dėl kelių policijos organizuojamų reidų rytinio piko metu, taip sukeliant vairuotojams papildomų nemalonumų.

Policijos patrulių veiklos instrukcijoje yra nurodyta, jog policijos pareigūnas gali stabdyti transporto priemonę ar tikrinti vairuotoją, kai:

(1) vairuotojas ar keleivis (-iai) pažeidė KET, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių transporto eismą, reikalavimus ar yra požymių, kad tokie pažeidimai galėjo būti padaryti;

(2) transporto priemonė, krovinio pritvirtinimas ar jo vežimas akivaizdžiai neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir gali kelti grėsmę kitų eismo dalyvių saugumui;

(3) reikia patikrinti vairuotojo ir transporto priemonės registracijos dokumentus, siekiant nustatyti ieškomus asmenis ir transporto priemones, taip pat vykdant užsieniečių kontrolę;

(4) įtaria, kad transporto priemone važiuojantys asmenys dalyvavo arba dalyvauja darant teisės pažeidimą;

(5) dalyvauja policinėse priemonėse;

(6) vykdo transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo, krovinių, keleivių vežimo ar transporto priemonių techninės būklės kontrolę;

(7) vykdo Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio mokėjimo už važiavimą aukščiausiosios kategorijos magistraliniais keliais kontrolę;

(8) reikia informuoti vairuotojus apie eismo sąlygų ypatumus ir pasikeitimus arba likviduojant stichinių nelaimių, avarijų ir kitus padarinius;

(9) iškyla būtinybė suteikti pagalbą kitiems eismo dalyviams, policijos patruliui reikia pasinaudoti sustabdyta transporto priemone ar ja važiuojančių asmenų pagalba;

(10) transporto priemonės važiavimo pobūdis kelia abejonių dėl vairuotojo gebėjimo saugiai ir kvalifikuotai vairuoti transporto priemonę.

Ypatingą dėmesį policijos patrulis turi atkreipti į tų markių ir modelių transporto priemones, kuriomis dažniausiai daromi KET pažeidimai ir kurios dažniausiai patenka į eismo įvykius. Taip pat atidžiai turi būti stebimos transporto priemonės, kuriomis važiuoja jauni asmenys ar asmenų grupės, jei vairuotojai vairuoja agresyviai ar yra kitų požymių, kad transporto priemonės vairavimo ypatumai gali būti pavojingi kitiems eismo dalyviams.

Jauni vairuotojai patiria stresą kai yra stabdomi pareigūnų

Kaip jau buvo minėta, jauni, nepatyrę vairuotojai patiria stresą tiek dalyvaudami eisme, tiek stabdomi policijos pareigūnų, tačiau kaip matome patrulis turi atidžiai stebėti būtent šios kategorijos vairuotojus. Priežastis greičiausiai paprasta – saugumas, tai vairuotojų grupė kuri turi didesnę tikimybę ar riziką sukelti eismo įvykį. Sunku prisiminti skaudžius eismo įvykius, (BMW markės vairuojamų automobilių smūgius į autobusų stoteles ir kt), tačiau ypatingas dėmesys skirtas būtent konkrečios markės ar modelio transporto priemonėms ir pirmo žvilgsnio gali atrodyti diskriminuojantis. Situacija galima aiškinti analogiškai siejant su jaunų vairuotojų kategorija. Policijos pareigūnų pareiga yra užtikrinti ir saugoti jo teises bei laisves, prižiūrėti saugų eismą, saugumą keliuose, neužmirštant prevencinių tikslų.

Reziumuojant

Apibendrinant, policijos teisės, pareigos ir įgaliojimai yra aiškiai įtvirtinti teisės aktuose, kurių policijos pareigūnas negali viršyti. Policijos patrulių veiklos instrukcijoje yra tiksliai nurodyta kaip ir kokiais atvejais patrulis gali stabdyti transporto priemones. Vairuotojai žinodami savo pareigas privalo žinoti ir nepamiršti patrulių teisių. Policijos pareigūnui elgiantis nepagarbiai, vairuotojas gali įrašyti pokalbį ar net asmenį filmuoti. Policijos pareigūnas turi asmenį ginti ir jam padėti, o ne kelti baimę ir nemalonius pojūčius.

UAB „Teisės garantas“ Teisininkas Darius Dzikas