vienas istatymas priestarauja kitam istatymui-300x200

Kai kurie mokslininkai teigia, kad du pagrindiniai valstybės varikliai yra Ekonomika ir Teisė. Tikriausiai visi supranta, ypač pastaruoju metu, kokią įtaką žmonių gyvenime daro pasaulio ir šalies ekonomika. Teisės įtaka valstybės ir žmonių gyvenime galbūt nėra tokia akivaizdi ir visiems suprantama, kaip ekonomikos, tačiau yra ne mažiau reikšminga. Norime mes to ar nenorime, bet visi esame priklausomi ir nuo valstybės, ir nuo teisės, nes mokslinėje literatūroje sakoma, kad Teisė – tai socialinis interesas, paverstas visuotinai privaloma elgesio taisykle, skirta norminti žmonių elgesį, derinti priešingus interesus. Valstybė per savo institucijas – šiuo atveju tai yra Seimas, kurį galima pavadinti įstatymų leidėju, – išreiškia savo valią kuriant teisės normas (privalomas elgesio taisykles, tai yra teisės aktus – įstatymus, vyriausybės nutarimus ir t.t.).

Tačiau praktikoje pasitaiko vienas įstatymas prieštarauja kitam įstatymui. Kokiu įstatymu reikia remtis tokioje situacijoje? Nors teisės mokslininkai teigia, kad remtis reikia vėliausiai įsigaliojusiu teisės aktu, praktikoje tokias situacijas tenka aiškintis patiems teisininkams.

Taigi naujoje įmonės „Teisės garantas“ rubrikoje pateiksime tokių situacijų pavyzdžių, papasakosime įvykių iš savo asmeninės, profesinės praktikos (gavę klientų sutikimą), teiksime praktinius patarimus. Naujoje rubrikoje bus nagrinėjama teisminė praktika ir pateikta gyvenimiškų situacijų, kuriose kartais sunku susiorientuoti. Tai nereiškia, kad bus pateiktas konkretus atsakymas, ką daryti, jeigu..? Kiekvienoje situacijoje, ką daryti, turėtų apsispręsti pats žmogus, bet poelgių pasekmes numatyti galima dažnai. Mes norėsime išgirsti ir Jūsų nuomonę, kaip jūs vertinate vieną ar kitą situaciją iš žmogiškosios pusės, kaip piliečiai. Tikimės, kad nauja rubrika bus įdomi Jums, o mums bus įdomi Jūsų nuomonė.

Leonard Jakubėnas