Prekės ženklas

prekes zenklas paskirtis naudaTurite savo logotipą ir naudojate jį savo paslaugoms ar prekėms? Galbūt sukūrėte verslo idėja ir sugalvojote skambų pavadinimą kurį norėtumėte „apsaugoti“?

Prekės ženklas yra žymuo (simbolis), kurio paskirtis atskirti prekes ar paslaugas vieni nuo kitų, kuris pavaizduojamas grafiškai. Norint turėti savo prekės ženklą jis privalomai turi būti registruotas, tik tuomet turėsime išimtinę teisę į šią intelektinę nuosavybę naudoti ir drausti ją naudoti kitiems (tai galioja ir panašiems prekių ženklams). Ką tai reiškia?

Užregistravę prekės ženklą, tampate vienintelis teisėtas jo savininkas. Tai tam tikra prezumpcija.

Natūralu, jog turint visas teises į jį, yra suteikiama ir visiška jo apsauga, o esant ginčams galite reikšti ieškinius, pretenzijas, įvairius prašymus ir protestus. Be abejonės tai yra puiki prevencinė priemonė, pavyzdžiui, ne nuo jau atliktų konkurentų neteisėtų veiksmų, tačiau nuo galimų pažeidimų ateityje. Kadangi už neteisėta prekės ženklo naudojimą gali kilti tiek administracinė, tiek baudžiamoji atsakomybė.

Prekės ženklo registracija

Registravus prekės ženklą, jis tampa įmonės turtu, todėl su juo gali būti atliekami įvairūs veiksmai, kurie priklauso tik nuo teisėto jo savininko. Prekės ženklas gali būti įkeistas arba parduotas. Užregistravus prekės ženklą, tam tikra prasme yra keliama viso juridinio asmens vertė, o turint gerą vardą, prekės ženklas pats gali tapti preke ir atnešti įmonei didelę finansinę naudą.

Taigi registruotas prekės ženklas yra ne tik ginamas Lietuvos Respublikos įstatymų (pvz. „Prekės ženklų įstatymas“), tačiau teisėtas savininkas gali drausti kitiems jį naudoti. Tai yra ganėtinai plati ir ypatingai svarbi savininko teisė, kadangi drausti galima ne tik tapačius ir identiškus prekės ženklus, tačiau ir panašius prekės ženklus. Į draudimus taip pat patenka importas ir eksportas.

Neįregistravus prekės ženklą

Neįregistravus prekės ženklą, natūraliai yra rizikuojama ne tik asmeniškai gauti pretenziją, skundą ar ieškinį, tačiau ir patys praktiškai prarandate galimybę kreiptis į atitinkamas institucijas su protestu ar kitu procesiniu dokumentu. Jeigu ir turėsite tokią teisę, įrodinėjimo procesas tampa žymiai sudėtingesnis.

Registruojant prekės ženklą yra atliekama tam tikra procedūra.

Be abejonės prieš tai Jūs jau turite būti sukūrę savo prekės ženklą, kurį gali sudaryti tiek žodžiai, vardai, šūkiai, emblemos, kurios gali būti spalvotos. Pasirinktas ženklas negali prieštarauti gerai moralei, viešajai tvarkai ar būti klaidinantis. Žinoma prekės ženklas turi būti unikalus ir nenaudojamas kitų asmenų, nėra panašus ar net tapatus ir nėra įregistruotas.

Tuomet reikia pasirinkti veiklos sritis, kurioje prekės ženklas bus naudojamas. Tai gali būti tiek prekės tiek paslaugos kurias saugosite.

Pagrindinė institucija kuriai yra teikiama paraiška – Valstybinis patentų biuras. Jai yra teikiama atitinkamos formos paraiška, kuri turi būti užpildyta (prekės ženklo pilnas aprašymas, prekės ir paslaugos pagal Nica).

Prekės ženklo registracija yra mokama valstybine rinkliava. Taip pat būtina pabrėžti jog pasirinkdami prekę ar paslaugą Jūs taip pat turėsite už tai papildomai sumokėti. Prekę ar paslaugą galite pasirinkti ne vieną – tai taip pat labai svarbu būsimiems prekių ženklų savininkams, jeigu įmonės prekės ženklas reprezentuoja ne vieną prekę ar paslaugą.

Pateikę paraiška, bus atliekama dokumentų bei prekės ženklo ekspertizė. Jeigu po ekspertizės priimamas sprendimas prekės ženklą registruoti, savininkui yra siunčiamas pranešimas apie sprendimą. Taip pat reikės sumokėti už įregistravimą, paskelbimą ir prekės ženklo liudijimo išdavimą.

Pati ženklo registracija galioja 10 metų nuo paraiškos padavimo dienos, tačiau be abejo terminą veliau galima pratęsti.

Taigi prekės ženklas yra labai svarbus įmonės turtas. Kuris gali būti tiek reklamos tiek marketingo pagrindinė priemonė. Prekės ženklas juridiniam asmeniui suteikia solidumo ir atitinkamą pridėtinę vertę. Labai svarios yra savininko teisės kurias jis gauna vos tik gavus prekės ženklo liudijimą. O ateityje susiklosčius palankioms aplinkybėms prekės ženklas gali pats pati brangia preke ir tapti raktu į verslo ar kitos veiklos sėkmę.

„Teisės garantas“ Teisininkas Darius Dzikas